Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Od dziś mniej ograniczeń

Od 20 kwietnia zmienia się część obostrzeń wprowadzonych w całej Polsce w związku z pandemią koronawirusa. Zmiany dotyczą m.in. działalności sklepów oraz wstępu do parków i lasów

Zniesione zostaje dotychczasowe ograniczenie przemieszczania się, podróżowania i przebywania w miejscach publicznych. Do 19 kwietnia dozwolone było tylko przemieszczanie się do i z pracy, w ramach wolontariatu związanego z koronawirusem oraz w celu załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Wciąż jednak obowiązuje konieczność utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyjątek stanowią tu rodzice z dziećmi do 13 roku życia oraz osoby niepełnosprawne. Dzieci powyżej 13 lat mogą już przemieszczać się bez opieki dorosłych.

Otwarte dla wszystkich będą teraz lasy, parki, bulwary i plaże. Jednak cały czas obowiązuje zakaz korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw i ogrodów jordanowskich.

Zniesione zostają także dotychczasowe zasady dotyczące liczby klientów w sklepach. Do tych, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 mkw mogą wejść 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 mkw może wejść 1 osoba na 15 mkw tej powierzchni. Z kolei na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4.

Zmiany dotyczą także specjalnych godzin dla seniorów. Teraz będą one obowiązywały tylko w dni powszednie. Oznacza to, że jedynie od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 12 sklepy i punkty usługowe mogą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia.

Zostały zmienione również ograniczenia dotyczące kościołów. Od 20 kwietnia w mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć 1 uczestnik na 15 mkw powierzchni danego budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Natomiast na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając osoby sprawujące posługę oraz pracowników zakładu pogrzebowego.

Udostępnij >
T