Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS

Już tylko do 30 czerwca można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0.

Zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 roku, a także możliwość nawet pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego - to założenia najnowszej tarczy antykryzysowej.

- Wciąż można składać wnioski o zwolnienie ze składek. Przyjmujemy je tylko elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Termin ostateczny na przesłanie do nas wniosku to 30 czerwca, dlatego warto się pospieszyć, bo czasu zostało niewiele - przypomina Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień.

Zwolnienie ze składek na Dolnym Śląsku

Od początku pandemii dolnośląscy przedsiębiorcy złożyli ponad 406 tys. wniosków o zwolnienie z opłacania składek ZUS na kwotę blisko 970 mln zł. W tym właściciele firm podlegających pod wrocławski oddział ZUS - prawie 211 tys. wniosków na kwotę blisko 524 mln zł; pod legnicki oddział ZUS - ponad 74 tys. wniosków na kwotę prawie 173 mln zł, a przedsiębiorcy podlegający pod wałbrzyski oddział ZUS - ponad 121 tys. wniosków, na kwotę prawie 273 mln zł.  

Na Dolnym Śląsku ćwierć miliona wniosków o postojowe

Od początku pandemii Dolnoślązacy wysłali do ZUS 255 605 wniosków o wypłatę postojowego na kwotę ponad 423 mln zł. W tym przedsiębiorcy podlegający pod wrocławski oddział ZUS: ilość wniosków: 136 tys., na kwotę blisko 223 mln zł.  

Przedsiębiorcy podlegający pod legnicki oddział ZUS: 44,7 tys. wniosków, na kwotę blisko 75 mln zł, a podlegający pod wałbrzyski oddział ZUS: 75 tys. wniosków, na kwotę blisko 126 mln zł. Natomiast w całej Polsce ZUS przyjął łącznie ponad 8 mln wniosków, udzielając wsparcia na kwotę około 36,6 mld zł. Były to zarówno świadczenia postojowe oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

Wsparcie dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię

O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. To ponad 60 branż, w tym te, które już wcześniej otrzymały pomoc w ramach poprzedniej tarczy oraz kilkanaście kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

Dotyczy to przedsiębiorców, którzy byli zgłoszeni w ZUS, jako płatnicy składek przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu. Przedsiębiorcy mogą uzyskać (w zależności od branży) zwolnienie ze składek odpowiednio za grudzień 2020 i styczeń 2021 r., za luty 2021 r., za marzec i kwiecień 2021 r. lub za sam kwiecień 2021 r., jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki określone w przepisach prawa.

Zwolnienie ze składek oznacza, że choć przedsiębiorca nie opłacił tych składek do ZUS, to są one zapisane na jego koncie i koncie ubezpieczonych, czyli tak jakby były opłacone. Zatem nie ma żadnych negatywnych konsekwencji w postaci niższego przyszłego świadczenia za ten okres ani dla biznesmena, ani dla osoby u niego zatrudnionej.

Postojowe maksymalnie 5 razy

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe od jednego do maksymalnie pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu, o co najmniej 40 proc. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r. Nowością jest tu możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.

 

Udostępnij >
T
separator