Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Pierwsze 75 mln zł z tarczy antykryzysowej rozdysponowane dla dolnośląskich firm

Blisko 900 wniosków w sprawie dopłat do wynagrodzeń złożyli dotąd przedsiębiorcy w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Od 1 kwietnia DWUP wdraża elementy rządowej tarczy antykryzysowej, związanej z przestojem ekonomicznym czy też zmniejszeniem godzin pracy w firmach

Tarcza antykryzysowa w DWUP, to w ślad za decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowanie zatrudnienia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przewidziane dla firm w kłopotach. Trafia ono do przedsiębiorcy, któremu w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu spadły obroty po 1 stycznia. W zależności od okresu porównania spadek ten musi wynosić min. o 15 lub 25 proc.

Ta pomoc trafia do firm zatrudniających już od 1 pracownika. W przypadku przestoju ekonomicznego pracodawcy mogą liczyć nawet na ponad 1,5 tys. zł przez trzy miesiące na osobę, a w przypadku obniżonego wymiaru pracy nawet na ponad 2,4 tys. zł na pracownika.

- Pracodawcy chętnie korzystają z tarczy antykryzysowej i dopłat do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – mówi Bartosz Kotecki, pełniący obowiązki dyrektora DWUP. - Do dziś wpłynęło do nas blisko 900 wniosków opiewających na ponad 200 mln zł, które ochronią nawet 30 tysięcy miejsc pracy. Te liczby robią duże wrażenie, ale też pokazują skalę pomocy jaka jest potrzebna. Codziennie wydaję dyspozycję o kilkudziesięciu przelewach. W sumie to będzie 75 mln zł dla tysięcy pracowników.

 – Chcemy ochronić miejsca pracy, dlatego robimy wszystko, by wnioski od pracodawców jak najszybciej zostały zrealizowane – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. - Pomoc adresowana jest do przedsiębiorstw, które zatrudniają, więc spodziewamy się, że te wniosków będzie coraz więcej. Działania DWUP wpisują się w przygotowywany przez władze województwa pakiet osłonowy dla firm. Pomoc jest bezzwrotna, a jedynym warunkiem jest utrzymanie zatrudnienia minimum przez taki czas na jaki otrzymano wsparcie. Ta trzymiesięczna pomoc to z jednej strony wsparcie dla pracodawcy, a z drugiej  bezpieczeństwo zatrudnienia dla pracowników przez 6 miesięcy.

Według szacunków na Dolnym Śląsku działa blisko 200 tys. firm, które zatrudniają pracowników.

– To pokazuje skalę zjawiska i ogromną grupę potencjalnie zainteresowanych pomocą – twierdzi Bartosz Kotecki. -  Chcemy sprawnie udzielać wsparcia, dlatego zachęcamy do składania wniosków elektronicznie za pomocą rządowego wortalu praca.gov.pl, a także namawiamy do zapoznania się z instrukcją. Wszystko po to, by wnioski zostały przygotowane dobrze, a wsparcie udzielone możliwie jak najszybciej. Wysyłka wniosków pocztą tradycyjną, niekompletne wnioski lub zawierające błędy wydłużają cały proces. Dlatego na każdym kroku zachęcamy do załatwiania sprawy zdalnie, ale nie szybko, a dokładnie.

Szczegółowe informacje, informator i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie ministerstwa pod linkiem:

http://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen oraz na www.dwup.pl

Udostępnij >
T