Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Politechnika inwestuje

Budowa centrum badawczego InnoCamp-GEO2 oraz kompleksowy remont dawnego szpitala przy ul. Hoene-Wrońskiego – to najważniejsze inwestycje planowane na najbliższe lata przez Politechnikę Wrocławską.

Kompleks centrum badawczego InnoCamp-GEO2 powstanie przy ul. Na Grobli, tuż przy stacji kolei linowej „Polinka”, na terenie przekazanym Politechnice przez gminę Wrocław w październiku 2018 r. Obecnie znajdują się tam garaże i magazyny należące wcześniej do MPWiK. Na potrzeby inwestycji wszystkie zostaną wyburzone, a w ich miejsce powstanie duży obiekt składający się z sześciu połączonych ze sobą budynków.

W nowym kompleksie zaplanowano nowe laboratoria: Centrum Technologii Nanofotoniki, Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa (Wroclaw Digital Factory), Laboratorium Kriogeniki oraz Laboratorium Maszyn Energetycznych. Dodatkowo powstanie budynek administracyjno-techniczny wraz z zapleczem garażowym. Wszystkie budynki będą miały dwie lub trzy kondygnacje. Dodatkowo przebudowane zostaną drogi dojazdowe i chodniki, powstaną parkingi oraz miejsca postojowe dla rowerów.

Jeszcze w czerwcu ogłoszony zostanie przetarg na projekt całego kompleksu. Natomiast ogłoszenie przetargu na prace budowlane planowane jest na drugą połowę 2020 r. Inwestycja powinna być gotowa w 2022 r.

Kapitalny remont przejdzie również gmach dawnego szpitala przy ul. Hoene-Wrońskiego, który należy do Politechniki Wrocławskiej od 2015 r..

Składający się z dwóch połączonych budynków kompleks powstał na początku XX w. według projektu Maxa Berga. Pierwotnie znajdowała się tam siedziba Miejskiego Szpitala Dziecięcego, a po II wojnie światowej działały tam m.in. Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego oraz Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii. Budynki wymagają całkowitego remontu. Zakres prac budowlanych uzgodniono z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Po remoncie w budynku swoją siedzibę będzie miał Wydział Matematyki. Dodatkowo do części gmachu przeniesie się Dział Studencki, znajdą się tam również sale i biura dla organizacji studenckich oraz kół naukowych. Inwestycja zostanie oddana do użytku w 2021 r.

Udostępnij >
T