Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Politechnika ma nowego rektora

Prof. Arkadiusz Wójs został wybrany nowym rektorem Politechniki Wrocławskiej. Oficjalnie zacznie kierować uczelnią 1 września

Nowy rektor został wybrany przez Kolegium Elektorów Politechniki Wrocławskiej, podczas zebrania wyborczego 25 czerwca,  Wybrano go już w pierwszym głosowaniu, w którym uzyskał 88 na 120 możliwych głosów.

Wybory Rektora Politechniki Wrocławskiej kadencji 2020-2024 pierwotnie miały się odbyć pod koniec kwietnia. W związku z trwającą pandemią zostały przesunięte na 25 czerwca i po raz pierwszy przeprowadzono je w formie zdalnej.

Nowy rektor ma 49 lat. Od urodzenia związany jest z Wrocławiem, a od momentu rozpoczęcia studiów – z Politechniką Wrocławską, chociaż pracował też na kilku zagranicznych uczelniach.

Ukończył III LO we Wrocławiu, a w 1995 r. studia magisterskie z fizyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Dwa lata później obronił doktorat z fizyki w Instytucie Fizyki PWr. W 2002 r. uzyskał habilitację. W 2009 r., w wieku 38 lat, otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Od 2017 r. jest członkiem Academia Europaea, a od 2019 r. członkiem Polskiej Akademii Nauk.

 Potencjał, optymizm i pomysł na uczelnię

Prof. Arkadiusz Wójs w swoim programie wyborczym jako motto wybrał słowa Alberta Einsteina: „Nie oczekuj lepszych rezultatów, jeśli wciąż robisz to samo” oraz wynalazcy Charlesa Ketteringa: „Interesuje mnie tylko przyszłość, bo tam zamierzam spędzić resztę życia”.

– Politechnika Wrocławska to fantastyczna uczelnia, która tylko chwilowo znalazła się w ślepym zaułku – mówił prof. Arkadiusz Wójs podczas debaty kandydatów na rektora Politechniki Wrocławskiej. - Mamy potencjał i dość determinacji, optymizmu i pomysłów, aby w ciągu kilku lat zbudować Politechnikę otwartą, nowoczesną i rywalizującą z najlepszymi uczelniami. Politechnikę wykorzystanych szans, wartości i szacunku

Według rektora elekta ważna będzie wspólna praca nad napisaniem nowego statutu i strategii uczelni, która ma być dla wszystkich swoistym drogowskazem. Należy przywrócić rangę senatowi, podnieść pozycję wydziałów, określić kompetencje katedr i wyznaczyć zadania radom dyscyplin.

Ważna akademicka wolność, kolegialność i demokracja

 – Nasza uczelnia winna być wspólnotą więc zadbajmy o komunikację, przejrzystość i zaufanie. Przywróćmy kolegialność i demokrację. Zadbajmy o wolność akademicką, która jest podstawą wszelkiej twórczości, zwłaszcza naukowej. Odbudowanie rangi uczelni i naprawa wewnętrznych relacji, to jest skok w kilku obszarach, ale jest to zadanie realne – powiedział podczas debaty rektor elekt.

Zdaniem prof. Wójsa pięciu kandydatów startujących w wyborach na rektora PWr, to dobry prognostyk na przyszłość, bowiem pozwalało to na wymianę poglądów i wizji uczelni.

 

Zdaniem prof. Arkadiusza Wójsa nowy rektor musi więcej rozmawiać z pracownikami, a mniej komunikować – bo na tym m.in. polega otwartość. Rektor nie powinien też recenzować aspiracji swoich pracowników, tylko pomagać w ich realizacji. W planach ma również dokończenie informatyzacji uczelni i tym samym uczynienie jej cyfrową i ekologiczną.

 – Przez długi czas jako młody, zdolny szukałem sobie najlepszej uczelni na świecie. Pracowałem w kilku miejscach m.in. na Cambridge, pewnie najlepszej uczelni na świecie, ale od dziesięciu lat mam inne marzenie. Moim marzeniem jest, aby ta najlepsza uczelnia była tutaj, na Politechnice Wrocławskiej – mówił podsumowując debatę.   

Praca w międzynarodowym środowisku

Obecnie prof. Arkadiusz Wójs jest dziekanem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, kierownikiem Katedry Fizyki Teoretycznej, przewodniczącym Rady Dyscypliny i Komisji ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki Fizyczne, senatorem i wiceprzewodniczącym Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką. Ponadto, przewodniczy Interdyscyplinarnemu Seminarium Naukowemu (wcześniej przewodniczył Seminarium Fizyki) i działa w Zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów.

Pełni też funkcje poza PWr. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, International Union of Pure and Applied Physics i dyrektorem akademickim Wrocław Knowledge Hub of Academia Europaea.

W trakcie swojej kariery naukowej prof. Arkadiusz Wójs pracował także w National Research Council of Canada, na University of Tennessee i na University of Cambridge. Wykładał na wielu uczelniach na świecie.

Jest współautorem sześciu książek (ponad 1200 cytowań w bazie Scopus) i 180 artykułów indeksowanych w Scopus, cytowanych ponad 2200 razy (indeks Hirscha 29). W swoim dorobku naukowym ma także 50 wykładów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest promotorem pięciu zakończonych i sześciu wszczętych przewodów doktorskich.

 Laureat wielu wyróżnień i nagród

 Prof. Arkadiusz Wójs jest laureatem głównej Nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe w kategorii badań podstawowych (2011 r.), a także m.in.: nagrody American Physical Society Outstanding Referee (2013 r.), subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Mistrz (2012 r.), Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Wojciecha Rubinowicza (2008 r.), stypendium UE Marie Curie (2008 r.), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za habilitację (2003 r.), Nagrody Wydziału III PAN im. Stefana Pieńkowskiego (2002 r.) i Nagrody MEN za doktorat (1998 r.). Jest także laureatem kilku konkursów o środki na badania, m.in. na trzy projekty europejskie i grant Narodowego Centrum Nauki MAESTRO.

 Ponadto prof. Arkadiusz Wójs to przewodniczący komitetów naukowych dużych konferencji (EP2DS/MSS 2013 r., Zjazd Fizyków Polskich 2017 r., Jaszowiec 2019 r.), członek komitetów redakcyjnych czasopism (Condensed MatterPostępy Fizyki), recenzent w konkursach o granty i nagrody (krajowe i zagraniczne), recenzent wiodących czasopism naukowych (m.in. ScienceNature).

Udostępnij >
T