Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Politechnika Wrocławska ma cztery najlepsze kierunki w kraju

Cztery najlepsze kierunki w Polsce, trzecia pozycja wśród uczelni technicznych, szóste miejsce w ogólnej klasyfikacji oraz tradycyjnie pierwsza lokata na Dolnym Śląsku – to wyniki Politechniki Wrocławskiej w najnowszym rankingu szkół wyższych Fundacji Perspektywy 2019

W tym roku po raz pierwszy jednocześnie zostały ogłoszone wyniki zarówno rankingu ogólnopolskiego, jak i te podsumowujące najlepsze kierunki nauczania. W tym właśnie zestawieniu cztery kierunki Politechniki Wrocławskiej okazały się bezkonkurencyjne w skali kraju. W kategorii kierunków technicznych i inżynierskich są to: Architektura (Wydział Architektury), Budownictwo (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego) oraz Technologia chemiczna (Wydział Chemiczny). Natomiast w gronie kierunków społecznych pierwsze miejsce przypadło Gospodarce przestrzennej (Wydział Architektury).

Na drugich miejscach w poszczególnych zestawieniach znalazły się: Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczny), Biotechnologia (Wydział Chemiczny) oraz Inżynieria chemiczna (Wydział Chemiczny).

Na podium sklasyfikowane zostały również Fizyka techniczna (Wydział Podstawowych Problemów Techniki), Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska), Inżynieria materiałowa (Wydział Chemiczny) oraz Chemia (Wydział Chemiczny).

Po raz jedenasty z rzędu Politechnika Wrocławska okazała się najlepszą uczelnią w naszym regionie. Kolejny rok utrzymuje się także w ściślej czołówce najlepszych polskich uczelni technicznych, tuż za Politechniką Warszawską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tradycyjnie jest ceniona za innowacyjność naukowców (czwarta pozycja w kraju), a także za to, że kształci absolwentów, którzy bez problemu odnajdują się na rynku pracy (piąte miejsce) i są wysoko cenieni przez pracodawców (piąta lokata).

 

Udostępnij >
T