Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ponad miliard dla przedsiębiorców

Samorząd województwa dolnośląskiego uruchomił program wsparcia dla mikro, małych i średnich firm. Na ten cel przeznaczył ponad miliard złotych.

https://www.youtube.com/watch?v=m1u88o8NZgg

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy ma uzupełnić rządową Tarczę Antykryzysową i zapobiec negatywnym skutkom pandemii koronawirusa.

- Chcemy to wsparcie oprzeć na dwóch głównych filarach. Po pierwsze finansowym, ale i również doradczym. Pomoc i realizacja tego programu przeprowadzona będzie w trzech etapach - mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pierwszy z nich to bieżąca pomoc dla firm. 338 milionów złotych zostanie przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od spadku obrotów i może wynosić nawet do 90% wynagrodzenia.

- Szacujemy, że z tej pomocy może skorzystać kilkadziesiąt tysięcy firm i ich pracowników. 220 milionów złotych rezerwujemy na pożyczki obrotowe, płynnościowe, inwestycyjne oraz na poręczenia -  dodaje Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Kolejne dwa etapy to łagodzenie skutków kryzysu oraz pobudzenie gospodarki i przedsiębiorstw do dalszego rozwoju. Ma być to profesjonalne doradztwo dla pracowników i pracodawców. Ważną rolę mają odegrać także inwestycje.

- Staliśmy się najlepsi w Europie, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejs pracy, a jednocześnie jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. W kolejnych dniach będziemy monitorować sytuację związaną z epidemią koronawirusa, analizować jej efekty w ujęciu gospodarczym i dostosowywać oferowaną pomoc do potrzeb przedsiębiorców - zaznacza Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie dolnyslaskpakiet.pl.

Źródło: Telewizja Echo24

Udostępnij >
T