Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ponad pół miliarda złotych na nową infrastrukturę

Ponad 500 mln zł MPWiK zamierza wydać przez najbliższe lata na tworzenie nowoczesnej infrastruktury zapewniającej dostawę wody i odbiór ścieków, a także na adaptację do zmian klimatu.

W związku z rozwojem Wrocławia MPWiK stworzyło plan inwestycyjny na najbliższe pięć lat. Jego realizacja ma zapewnić ciągłość i niezawodność dostaw wody.  Ma też być odpowiedzią na zmiany klimatu.

– Lepsze usługi komunalne to poprawa jakości życia w mieście – uważa Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. -  Dlatego przeznaczamy ponad pół miliarda złotych na inwestycje wieloobszarowe. Wykorzystamy w nich najnowsze technologie, aby jeszcze mocniej zadbać o ekologię i odpowiedzieć na postępujące zmiany klimatyczne. Przedsięwzięcia te będą realizowane w ciągu najbliższych pięciu lat.

Aby zapewnić zwiększone dostawy wody do południowych dzielnic Wrocławia oraz gminy Kobierzyce, gdzie powstaje fabryka baterii elektrycznych, wrocławskie wodociągi rozpoczęły budowę magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm oraz pompowni III stopnia przy ul. Czekoladowej.

W planach inwestycyjnych MPWiK na najbliższe miesiące znalazła się budowa kanalizacji na osiedlach Jerzmanowo-Jarnołtów, Świniary, Swojczyce, ul. Osobowicka, Lewa-Trójkątna, Fabryczna-Otyńska. Trwają też prace nad dokumentacją projektową dla osiedla Kłokoczyce, a następnie – dla Żernik.

– Utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych dla mieszkańców Wrocławia wymaga nieustannej modernizacji sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej oraz wprowadzania usprawnień w naszych zakładach eksploatacyjnych – mówi Witold Ziomek, prezes MPWiK Wrocław. - Jedocześnie klimat zmienia się na naszych oczach, dlatego inwestujemy w rozwiązania, które zapewnią wrocławianom bezpieczeństwo dostaw wody.

Na wypadek długotrwałych okresów suszy MPWiK remontuje 120 studni infiltracyjnych na terenach wodonośnych, zamierza przebudować cztery stawy nawadniające i zwiększyć pojemność gromadzenia wody w osadniku Czechnica. Z kolei odpowiedzią na nawalne deszcze ma być budowa czterech zbiorników w Porcie Południowym, w których gromadzona będzie woda z deszczówki.

Inwestycje MPWiK związane są również z trwającymi budowami nowych tras komunikacyjnych. Powstaje m.in. odwodnienie dróg przy linii tramwajowej na Popowice oraz trasy tramwajowo-autobusowej na Nowy Dwór. Choć mieszkańcy mogą już jeździć po przebudowanej ulicy Buforowej, nie oznacza to końca prac na tym terenie. MPWiK wspólnie z deweloperami buduje tam tłocznie ścieków i rurociągi tłoczone, a także sieć wodociągową i kanalizacyjną dla projektowanych dróg osiedlowych.

W planach są także ważne zadania w Zakładach Produkcji Wody. To m.in. remont dwóch ponad 100-letnich rurociągów o średnicy 850 mm, którymi woda tłoczona jest od przepompowni Świątniki do ZPW „Na Grobli” oraz remont chlorowni i zbiorników wody czystej w ZPW „Mokry Dwór”.

W najbliższych latach planowana jest także rozbudowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków o moduł oczyszczania ścieków opadowych poprzez wyposażenie ciągu mechanicznego oraz biologicznego w dodatkowe komory i osadniki.

Udostępnij >
T