Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Porozmawiają o dolnośląskich innowacjach

Przedstawiciele dolnośląskich startupów, specjaliści od marketingu oraz finansowania innowacji, a także przedstawiciele nauki spotkają się 4 grudnia 2019r. na forum Innowacji, które odbędzie się pod hasłem "Inteligentny Dolny Śląsk - Dolnośląska Strefa Innowacji"

Konferencja odbywać się będzie w formie trzech paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną poruszone tematy dotyczące innowacyjności. Uczestnicy spotkania porozmawiają m.in. o tym, gdzie tkwi siła firm, które osiągnęły sukces,  jak radzą sobie one z pokonywaniem barier napotykanych przy wdrażaniu innowacji, a także o tym, czy dolnośląska społeczność przedsiębiorców jest gotowa na kolejne wyzwania stawiane przez globalnie rozumianą innowacyjność.  Mowa będzie również o tym jakie czynniki decydują o efektywności współpracy nauki i biznesu oraz jak wygląda marketing innowacji w jednostkach B+R.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym WPP przy ulicy Fabrycznej 10 we Wrocławiu. Udział w nim jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać na adres sekretariat@izba.wroc.pl lub faksem na numer +48 71 344 86.

Organizatorami konferencji są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Izba Rzemieślnicza.

Więcej szczegółów na stronie: http://izba.wroc.pl/dir2019/projekty/inteligentny-dolny-slask-dolnoslaska-strefa-innowacji/

Udostępnij >
T