Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Porozmawiają o prawie pracy

Kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców, dokumentacja pracownicza, nowa polityka migracyjna oraz zagadnienia związane z urlopami – to tylko niektóre zagadnienia, o których będzie mowa podczas V Kongresu Prawa Pracy

Właściciele przedsiębiorstw, prawnicy oraz pracownicy działów HR  spotkają się na V Kongresie Prawa Pracy, który odbędzie się 17 i 18 października 2019 r. w warszawskim hotelu Mariott.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie problematyce związanej z zatrudnianiem cudzoziemców, dokumentacji pracowniczej i ochronie danych osobowych pracowników po zmianach. Omówione zostaną także zagadnienia związane ze świadectwami pracy oraz dokumentacją badań profilaktycznych i szkoleń bhp z uwzględnieniem najnowszych zmian, a także nowa polityka migracyjna. Uczestnicy spotkania porozmawiają również o urlopach wypoczynkowych i innych nieobecnościach oraz uprawnieniach urlopowych związanych z rodzicielstwem.

Podczas drugiego dnia dyskusja dotyczyć będzie tematów dotyczących czasu pracy, mobbingu i dyskryminacji w stosunkach pracy. Mowa będzie także o nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych oraz o Pracowniczych Planach Kapitałowych.  

Patronem medialnym wydarzenia jest WroBiznes.pl.

Udostępnij >
T