Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Porozmawiają o przemyśle, gospodarce i rozwoju

Innowacje, ekosystemy przemysłowe, transfer technologii, a także tworzenie smart regionów i smart cities to tematy konferencji „Innowacyjny przemysł, Kreatywna gospodarka, Odpowiedzialny rozwój”, która odbędzie się 19 i 20 września 2019 r. we Wrocławiu.

Podczas dwudniowej konferencji, spotkają się przedstawiciele władz centralnych i samorządów, przedsiębiorstw i świata nauki, a także instytucji otoczenia biznesu i agencji rozwoju. Rozmawiać będą m.in. o tym jak kreować sieci otwartych innowacji, budować innowacyjne ekosystemy przemysłowe oraz zintensyfikować transfer technologii. Mowa będzie również o tym jaki przyjąć model uczelni, w jaki sposób finansować rozwój przedsiębiorstw, regionu, sektorów i całej gospodarki, a także o animacji współpracy dużych firm ze start-upami.

W trakcie czterech paneli dyskusyjnych zaprezentowane i przedyskutowane zostaną dobre praktyki - polskie i światowe, związane z finansowaniem rozwoju, innowacjami otwartymi, ekosystemami przemysłowymi oraz nowatorskimi modelami biznesowymi, wynikającymi ze współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorstwami.

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego przy ul. ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.

Organizatorami wydarzenia są: Dozamel Sp. z o.o. – zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Partnerem wydarzenia jest Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, a patronat medialny objął portal WroBiznes.pl.

Zgłoszenia na konferencję należy wysyłać na adres: j.pietryka@dozamel.pl do 16 września 2019 r.

Udostępnij >
T