Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Powstał system wczesnego ostrzegania dla firm

Blisko 60 proc. firm przyznaje, że doświadcza problemów z regulowaniem faktur na czas przez kontrahentów, a co piąta zmaga się z tym zdecydowanie często. Ryzyko finansowe można jednak ograniczyć, dostosowując warunki współpracy do wiarygodności klientów. Pomaga w tym RiskRadar - innowacyjne rozwiązanie, które właśnie weszło na rynek. Ułatwia właścicielom firm podejmowanie decyzji, z kim i na jakich warunkach współpracować. Wykorzystuje nowoczesne technologie i machine learning.

Serwis RiskRadar został stworzony przez Kaczmarski Group, które skupia takie marki, jak Krajowy Rejestr Długów, Kaczmarski Inkasso czy NFG. Firma zapewnia kompleksowe zabezpieczenie finansów przedsiębiorstw poprzez dostarczanie informacji gospodarczej, monitoringu płatności, a także windykację należności i faktoring. Teraz rozszerza ten zakres o szeroką analizę kondycji finansowej klientów i dostawców.

– Głównym celem usługi jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji biznesowych przez system wczesnego ostrzegania. RiskRadar to nowatorska i jedyna na polskim rynku usługa, która bada sytuację finansową kontrahenta w oparciu o dane z Krajowego Rejestru Długów oraz analizę wiarygodności płatniczej, czyli tzw. scoring, który korzysta z milionów danych pochodzących zarówno z bazy KRD, jak i rejestrów publicznych. Odbywa się to w sposób ciągły i automatyczny, w oparciu o wiele źródeł danych, w tym analizę własnych obrotów i należności od kontrahentów. Serwis dostarcza dane o sytuacji partnerów w prosty, przejrzysty i, co najważniejsze, miarodajny sposób. RiskRadar jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę uzyskania zweryfikowanych informacji o kontrahentach – mówi Mariusz Chełminiak, dyrektor sprzedaży sieci partnerskiej Kaczmarski Group.

RiskRadar znacząco ułatwia ocenę rzetelności finansowej kontrahentów, zarówno odbiorców, jak i dostawców. Umożliwia właścicielom firm ustalenie warunków płatności dla partnerów biznesowych w oparciu o aktualne i kompleksowe dane. Daje pełny ogląd sytuacji klientów, działając jak radar, gdyż sygnalizuje na bieżąco, czy dany kontrahent ma problemy z regulowaniem zobowiązań. Pozwala zwiększyć przychody z działalności dzięki współpracy z rzetelnymi klientami, a jednocześnie ogranicza straty wynikające z nietrafionych decyzji biznesowych. Dzięki temu dział handlowy może skoncentrować się na rozwijaniu współpracy z perspektywicznymi partnerami. Pracownicy nie tracą więc później czasu na egzekwowanie należności od niesolidnych płatników.

– Nasza usługa wpisuje się w codzienne, naturalne środowisko pracy przedsiębiorców. RiskRadar pobiera dane o partnerach biznesowych z dowolnego systemu, w jakim pracuje dana firma. Na bieżąco aktualizuje ocenę wiarygodności płatniczej kontrahentów oraz monitoruje zmiany ich statusu w Krajowym Rejestrze Długów. Dodatkowo w RiskRadar można bezpośrednio pobrać unikalne raporty stworzone przez Kaczmarski Group, zbierające z wielu źródeł informacje o kontrahencie – wyjaśnia Mariusz Chełminiak.

Zebranie danych w jednym miejscu i odpowiednia ich wizualizacja powodują, że przedsiębiorcy mogą spojrzeć na bazę kontrahentów szerzej, co jest trudne, gdy procesy oceny ryzyka są rozproszone w różnych działach i systemach, a weryfikacja odbywa się według różnorodnych schematów, często opartych na przeglądaniu Internetu. Dane są widoczne dla wszystkich zalogowanych w systemie osób w jednej czytelnej formie.

Serwis RiskRadar odpowiada na potrzeby klientów dotyczące automatyzacji procesów biznesowych, bezpieczeństwa oraz szybkiego dostępu do informacji na zasadzie „one-click”.

Jest adresowany głównie do średnich i dużych firm działających w modelu B2B. Przedsiębiorstwo opłaca abonament oparty na liczbie weryfikowanych kontrahentów. Koszty nie są natomiast uzależnione od liczby użytkowników serwisu. Oznacza to, że każdy handlowiec bądź zaopatrzeniowiec w przedsiębiorstwie ma dostęp do systemu i może sprawdzić swoich kontrahentów.

Badanie „Audyt windykacyjny” zostało przeprowadzone przez TGM Research na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso w styczniu 2022 r. metodą CAWI na 422 firmach, tj. podmiotach gospodarczych wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności.

Udostępnij >
T
separator