Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Praca zdalna - nowe regulacje prawne

Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej pracy zdalnej, pracodawcy oraz pracownicy będą mogli korzystać z pracy zdalnej na stałe.

Jednocześnie zostaną zapewnione odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i ochrony pracownika wykonującego pracę zdalną. Praca zdalna w Kodeksie pracy będzie wykonywana w warunkach typowych, nie zaś w nadzwyczajnych, dlatego ważne było  wypracowanie regulacji, która zabezpieczy interesy obu stron stosunku pracy. Zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy obejmą wszystkich pracowników i pracodawców, do których zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa pracy. W ramach webinarium przedstawione zostaną najważniejsze założenia projektowanych zmian oraz uwagi jakie na tym etapie zostały zgłoszone do projektu ustawy.


dr Piotr Nowak prowadzący

Piotr Nowak – doktor Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent prawa oraz stosunków miedzynarodowych, specjalista w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, kierownik Departamentu ds. Ochrony Danych Osobowych w Kancelarii Prawnej dr Paweł Bojarski i Wspólnicy we Wrocławiu.

LINK DO REJESTRACJI 

Udostępnij >
T