Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Prawie 120 tys. uratowanych miejsc pracy w regionie

Ponad 2,1 tys. wniosków rozpatrzył pozytywnie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w sprawie dopłat do wynagrodzeń. Pozwoli to na ochronę ponad 117 tysięcy pracowników dolnośląskich przedsiębiorstw

Od 1 kwietnia DWUP wdraża elementy związane z dopłatami do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z przestojem ekonomicznym, czy też zmniejszeniem godzin pracy w firmach.

– Chronimy miejsca pracy i jak wynika ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej robimy to najsprawniej w Polsce – twierdzi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. - Liczby mówią same za siebie. Ponad 2100 pozytywnie rozpatrzonych wniosków, które uratują blisko 120 tysięcy miejsc pracy, to najlepszy wynik w kraju. Wartość tej pomocy to ponad 510 milionów złotych, które już od kwietnia trafiają do przedsiębiorców. Pomoc samorządu województwa dla przedsiębiorców, to również Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, warty w sumie miliard złotych i sfinansowany głównie ze środków unijnych. Za jego pośrednictwem można także sięgnąć po pomoc finansową, ułatwiającą przetrwanie trudnych chwil kryzysu.

Tarcza antykryzysowa realizowana przez DWUP, to dofinansowanie zatrudnienia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przewidziane dla firm w kłopotach. Trafia ono do przedsiębiorcy, któremu w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu spadły obroty po 1 stycznia. W zależności od okresu porównania spadek ten musi wynosić min. o 15 lub 25 proc. Pomoc przysługuje firmom zatrudniającym już od 1 pracownika. W przypadku przestoju ekonomicznego pracodawcy mogą liczyć nawet na ponad 1,5 tys. zł przez trzy miesiące na osobę, a w przypadku obniżonego wymiaru pracy nawet na ponad 2,6 tys. zł na pracownika.

Obecnie ocenianych jest 315 wniosków, dotyczących ochrony ponad 14 tys. miejsc pracy.

– Ta pomoc jest bezzwrotna, a dzięki nowelizacji ustawy może z niej skorzystać więcej osób, na korzystniejszych zasadach – mówi Bartosz Kotecki, pełniący obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

O wsparcie w DWUP mogą się starać obecnie również organizacje pozarządowe, organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Warunkiem otrzymania pomocy jest utrzymanie zatrudnienia tylko przez okres jej otrzymywania, czyli np. przez 3 miesiące.

– Ustawowe zmiany, mimo że wprowadzone po połowie kwietnia obowiązują od 1 kwietnia. Co ważne, wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone przed zmianą ustawy z automatu obowiązują na nowych zasadach. Nie ma konieczności aneksowania umów – dodaje dyrektor Kotecki i zachęca do składania wniosków w najbezpieczniejszy sposób, czyli drogą elektroniczną. - W portalu praca.gov.pl można kompletnie zrealizować wniosek. Jednak przed złożeniem wniosku konieczne jest zapoznanie się nie tylko z dokumentami, ale też instrukcją wideo wypełnienia wniosku, czy też najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami. To pozwoli na złożenie poprawnego wniosku, dzięki czemu szybciej zostanie rozpatrzony. Niestety wpływa do nas sporo błędnie wypełnionych wniosków, co ma wpływ na szybkość załatwienia sprawy. A jest całkiem sporo wniosków np. nie wypełnionych do końca, albo wysyłanych bez załączników, z błędnymi nazwami firm, których dotyczą.

Szczegółowe informacje, informator i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie ministerstwa pod linkiem: http://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen oraz na www.dwup.pl

Przedstawiciele DWUP zachęcają do zapoznania się z materiałami. Wszystko po to, by wnioski zostały przygotowane dobrze, a wsparcie udzielone możliwie jak najszybciej. Wysyłka wniosków pocztą tradycyjną, złożenie ich w skrzynce w DWUP we Wrocławiu, niekompletne wnioski lub zawierające błędy wydłużają czas przekazania wsparcia.

 

Udostępnij >
T
separator