Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Profesor Politechniki kończy dziś 100 lat!

Profesor Roman Koch, wieloletni wykładowca Politechniki Wrocławskiej, właśnie dziś, 26 lutego 2020 r., świętuje swoje setne urodziny

Prof. Roman Koch urodził się w 1920 r. w Kobylnicy Ruskiej. W latach 1938-1939 służył w Szkole Podchorążych Rezerwy we Lwowie, a w 1939 r. brał udział w obronie Warszawy.

W latach 1946-49 studiował na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym PWr, a po jego podziale ukończył w 1950 r. Wydział Mechaniczny PWr. W 1961 obronił doktorat, a trzy lata później otrzymał stopień doktora habilitowanego. W 1971 został profesorem nadzwyczajnym, a po kolejnych czterech latach profesorem zwyczajnym.  

W trakcie swojej kariery zawodowej kierował Zakładem Aparatury Procesowej (1971-1974), był także dyrektorem Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych (1974-1981 oraz 1987-1990) na Wydziale Chemicznym. 

Od momentu powołania był członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN; wiceprzewodniczącym Komitetu (1994-2003), przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach (1987-2003) oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „CeBeA” w Krakowie (1987). Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, redaktor naczelny kwartalnika PAN „Inżynieria Chemiczna i Procesowa”. Jest autorem wielu  książek oraz skryptów dla studentów.

 Został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz tytułem Profesora Honorowego Politechniki Wrocławskiej. Medal za wybitne zasługi dla Rozwoju Politechniki Wrocławskiej otrzymał w 2004 r.

 Prof. Roman Koch specjalizował się w inżynierii aparatury procesowej, w szczególności procesów wymiany masy w aparatach kolumnowych. Jest autorem lub współautorem ponad 90 artykułów naukowych, jednej monografii, 7 rozdziałów w książkach, 7 skryptów oraz patentów. Wypromował 23 doktorów.  

Udostępnij >
T