Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Przestojowe nie dla każdego

Samozatrudnieni oraz osoby na umowach cywilnoprawnych, będą mogli ubiegać się o tzw. przestojowe w wysokości 2 tys. zł. brutto . Trzeba jednak spełnić określone warunki.

Przestojowe to jedna z form pomocy osobom, które w związku z pandemią koronawirusa utraciły całość lub znaczną część swoich dochodów. O tę jednorazową zapomogę, wynoszącą 80% minimalnego wynagrodzenia, mogą ubiegać się zarówno osoby zatrudnione na umowach zlecenie, jak i o dzieło. Pomocą objęci będą wszyscy, którzy mają umowy cywilnoprawne zawarte przed 1 marca 2020 r. i analogicznie, prowadzili działalność gospodarczą przed tą datą. Dotyczy to zarówno Polaków, jak i legalnie pracujących w Polsce cudzoziemców.

O wparcie nie będą natomiast mogli starać się ci, którzy poza umową cywilnoprawną, mają inne źródło dochodu, z którego odprowadzane są składki na ZUS, czyli pracownicy etatowi lub emeryci. Świadczenie postojowe nie będzie przyznawane również tym, których przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (5282,72 zł. brutto miesięcznie).

Łącznie z przestojowego będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób. Koszt dla Funduszu Pracy, z którego będzie ona wypłacana, wyniesie około 9 mld zł.

 

Udostępnij >
T