Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Przyjęto budżet Wrocławia na 2021 rok

Rada Miejska przyjęła budżet Wrocławia na przyszły rok. Zakłada on dochody na poziomie 5,4 mld zł i 5,9 mld zł wydatków. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych na realizację trwających i nowych inwestycji.

Największą część wpływów do wrocławskiej kasy stanowić będą dochody własne w wysokości 3,5 mld zł. To m.in. udziały miasta w PIT i CIT (1,7 mld zł), wpływy z podatków i opłat (miliard zł), dochody z majątku (428 mln zł) oraz z usług (303 mln zł). Zmaleją dotacje z budżetu państwa - z 941 mln zł (plan 01.01.2020 r.) do 880 mln zł (plan dochodów na 2021 r.).

- Przyjęty budżet miasta jest bezpieczny i prorozwojowy. W związku z pandemią koronawirusa dochody Wrocławia – podobnie, jak wszystkich polskich miast – będą niższe od zakładanych. Nie rezygnujemy jednak z ważnych inwestycji – zaznacza Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Wrocław przeznaczy w przyszłym roku ponad miliard złotych na realizację zadań inwestycyjnych. 

Według planu 81% przyszłorocznych wydatków, czyli prawie 4,8 mld zł, to wydatki bieżące. To stałe koszty funkcjonowania miasta, związane m.in. z prowadzeniem placówek oświatowych oraz działalnością komunikacji zbiorowej, wypłatą świadczeń, utrzymaniem dróg i zieleni czy oczyszczaniem miasta. Wydatki związane z transportem i łącznością wyniosą prawie 1,3 miliarda zł. To m.in. budowa trasy tramwajowej na Popowice (93 mln zł), Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór (101 mln zł), Alei Wielkiej Wyspy (71 mln zł), budowa Osi Zachodniej (56 mln zł) czy Mostów Chrobrego (45 mln zł). Wciąż rozwijać się będzie także infrastruktura rowerowa.

Prawie 1,6 miliarda złotych Wrocław przeznaczy na zadania z zakresu oświaty. Planowana kwota subwencji oświatowej stolicy Dolnego Śląska na 2021 rok, 760 mln zł, to niespełna połowa wszystkich szacowanych wydatków związanych z edukacją i nie pokryje ona kosztów wynagrodzeń nauczycieli. Część wydatków jest przeniesiona na budżet miasta. Wrocław planuje również wydatki związane z rozbudową i remontami infrastruktury oświatowej.

W ramach zadań związanych z rodziną, pomocą i polityką społeczną oraz ochroną zdrowia, miasto zarezerwowało kwotę 1,2 mld zł. To fundusze przeznaczone m.in. na działalność DPS-ów i placówek opiekuńczo-wychowawczych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, zasiłki czy dodatki mieszkaniowe.

Budżet zakłada również 443 miliony złotych na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. We Wrocławiu powstaną kolejne tereny zielone oraz zagospodarowane zostaną kolejne podwórka w ramach II etapu projektu Grow Green (3,6 mln zł). Jednym z priorytetów jest miejski program wymiany źródeł ogrzewania (40 mln zł – zapisane w dziale Gospodarki Mieszkaniowej) w ramach kampanii „Wrocław bez Smogu”. Oprócz dotacji, miasto w przyszłym roku sfinansuje wymianę 1480 pieców na paliwo stałe na ogrzewanie ekologiczne w 1139 mieszkaniach zasobu komunalnego. To koszt 46,5 mln złotych.

Deficyt miasta wyniesie 539 milionów złotych.

 

 

Udostępnij >
T