Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rada Przedsiębiorczości apeluje ws. tarczy antykryzysowej

Ratujmy wspólnie polską gospodarkę! W tych dramatycznych okolicznościach domagamy się od Państwa podjęcia natychmiastowych, skutecznych i odpowiedzialnych decyzji. Miliony pracowników nie mogą dłużej czekać - wzywa Rada Przedsiębiorczości.

- W uchwalonej w sobotę rano przez Sejm RP tzw. Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniono zasadniczych postulatów polskich przedsiębiorców, reprezentowanych w Radzie Przedsiębiorczości. Oznacza to, że dramatyczna sytuacja pracowników i firm w Polsce będzie z każdym dniem się zaostrzać. Upadłość firm i utrata miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników jest kwestią najbliższej przyszłości - napisali we wspólnym apelu szefowie organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce.

Pod apelem podpisali się szefowie: Krajowej Izby Gospodarczej, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Rady Biznesu, Pracodawców RP, Związku Pracodawców Business Center Club, Związku Banków Polskich oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

Dziewięć organizacji przedsiębiorców apeluje o natychmiastowe wprowadzenie tzw. Tarczy Antykryzysowej i rozpoczęcia pracy nad jej nowelizacją. - Po pierwsze, apelujemy o niezwłoczne przyjęcie i wprowadzenie w życie Tarczy Antykryzysowej w zakresie związanym z ratowaniem gospodarki, utrzymaniem zatrudnienia i funkcjonowania przedsiębiorstw. (...) Po drugie, musimy natychmiast wspólnie przygotować lepsze rozwiązania podejmując prace prowadzące do uchwalenia Tarczy Antykryzysowej 2.0.

Jak podkreślono w apelu, zdaniem sygnatariuszu Tarcza Antykryzysowa - nie daje wprawdzie wystarczająco skutecznych narzędzi ochrony miejsc pracy i płynności finansowej firm, ale pozwoli tysiącom firm skorzystać z jakiejś formy pomocy. Każdy dzień opóźnienia jej wejścia w życie przełoży się na pogarszanie gospodarczej sytuacji w kraju.

Pełna treść Apelu Rady Przedsiębiorczości.pdf

Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy jest członkiem Pracodawców RP oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Udostępnij >
T