Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Reakcja Unii Europejskiej na koronawirusa

Komisja Europejska koordynuje wspólną europejską reakcję na pandemię COVID-19. Podejmuje działania mające na celu wzmocnienie sektora zdrowia publicznego i złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków koronawirusa w Unii Europejskiej. UE uruchamia wszystkie dostępne środki, aby pomóc państwom członkowskim skoordynować ich krajowe działania. Udostępnia obiektywne informacje o rozprzestrzenianiu się wirusa i skutecznych sposobach powstrzymania go.

Reakcja UE na koronawirusa

Reakcja UE na koronawirusa

Reakcja UE na koronawirusa

Udostępnij >
T