Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rekordowe granty dla naukowców z Politechniki Wrocławskiej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki dziesiątej edycji programu „Lider”. Najwięcej grantów i największe dofinansowanie na projekty przyznano naukowcom z Politechniki Wrocławskiej

Konkurs „Lider” ma charakter elitarny i mogą w nim brać udział przedstawiciele różnych dziedzin naukowych. Jest adresowany do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym.

Służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

W rozstrzygniętej w sierpniu dziesiątej edycji konkursu dofinansowanie w wysokości 60 mln zł otrzymało w sumie 42 naukowców. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosiła 1,5 mln zł. Najwięcej laureatów pracuje na Politechnice Wrocławskiej. Łącznie na swoje badania uzyskali rekordowe 10 mln zł. Są to:

  • Dr inż. Magdalena Żuk (Wydział Mechaniczny), temat: „eMotion-komputerowy system wspomagania treningu i rehabilitacji z zastosowaniem technologii śledzenia ruchu i wirtualnej rzeczywistości”, kwota dofinansowania: 1 500 000 zł;
  • Dr inż. Paweł Sokołowski (Wydział Mechaniczny), temat: „Ultramizer-system wytwarzania materiałów proszkowych z użyciem atomizacji ultradźwiękowej”, kwota dofinansowania: 1 499 750 zł;
  • Dr inż. Aleksandra Małachowska (Wydział Mechaniczny), temat: „Otrzymywanie precyzyjnych struktur z wykorzystaniem proszków na bazie żelaza”, kwota dofinansowania: 1 498 750 zł;
  • Dr inż. Grzegorz Lesiuk (Wydział Mechaniczny), temat: „Nowa generacja hybrydowych prętów kompozytowych do zbrojenia betonu i gruntu”, kwota dofinansowania: 1 494 400 zł;
  • Dr inż. Demis Pandelidis (Wydział Inżynierii Środowiska), temat: „Wysokoefektywna jednostka wentylacyjno-klimatyzacyjna”, kwota dofinansowania: 1 477 500 zł;
  • Dr inż. Marcin Kaszuba (Wydział Mechaniczny), temat: „Opracowanie innowacyjnej metody zwiększenia trwałości narzędzi kuźniczych przez dobór optymalnych parametrów hybrydowego procesu napawania z azotowaniem wspomagany modelowaniem numerycznym warstwy wierzchniej”, kwota dofinansowania: 1 366 004,08 zł;
  • Dr inż. Agata Kirjanów-Błażej (Wydział Elektroniki), temat: „Innowacyjne urządzenie diagnostyczne do pomiaru grubości taśm przenośnikowych w ruchu wykorzystywanych w transporcie poziomym”, kwota dofinansowania: 1 259 468,75 zł.
Udostępnij >
T