Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rusza nabór wniosków o premię technologiczną

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił szóstą edycję konkursu na premię technologiczną z unijnego programu Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie na innowacje mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a pojedyncza dotacja może wynieść aż 6 mln zł.

Wnioski o kredyt na innowacje technologiczne mogą składać przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy mają innowacyjny pomysł na biznes. Aby wnioskować o wsparcie, przedsiębiorca musi przedstawić technologię, którą opracował samodzielnie lub we współpracy z podmiotem zewnętrznym. O dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, którzy chcą zakupić licencję na określoną technologię. Najważniejsze, aby w wyniku jej zastosowania powstał nowy lub znacząco ulepszony produkt lub usługa.

Firma musi też posiadać zdolność kredytową. Mechanizm wsparcia zakłada złożenie wniosku o kredyt technologiczny w jednym ze współpracujących z BGK banków komercyjnych. Po uzyskaniu promesy kredytowej przedsiębiorca składa wniosek o premię technologiczną do BGK. W przypadku jego pozytywnej oceny przez ekspertów branżowych, zapada decyzja o spłaceniu kredytu komercyjnego przedsiębiorcy do wysokości przyznanej przez BGK premii technologicznej.

Z kredytu na innowacje technologiczne mogą skorzystać firmy ze wszystkich branż. Najczęściej wnioski o dofinansowanie składają przedsiębiorcy z przemysłu spożywczego, meblarskiego, poligraficznego, motoryzacyjnego i budowlanego, ale reprezentowany jest również przemysł lotniczy, a nawet kosmiczny.

– Zależy nam na dofinansowaniu innowacyjnych rozwiązań polskich firm, bo to w dużej mierze decyduje dziś o ich konkurencyjności, zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych - mówi Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego. - Ogromne zainteresowanie kredytem na innowacje technologiczne wskazuje, że polscy przedsiębiorcy są świadomi zależności pomiędzy innowacyjnością a rozwojem. 

Kredyt na innowacje technologiczne to także dofinansowanie dla branż, które nie są powszechnie kojarzone z technologiami. Przykładem na to jest firma meblarska Mikomax, która dzięki wsparciu uruchomiła produkcję biurka, które w kilka sekund dostosowuje się je do wzrostu lub proporcji ciała użytkownika.

– 15 października 2019 rusza nabór wniosków o dofinansowanie i potrwa do 27 lutego 2020 roku - mówi Tomasz Burczyński, dyrektor Biura Kredytu Technologicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego. - Przedsiębiorcy będą mieć zatem dużo czasu, by skompletować niezbędne dokumenty. W puli tego konkursu mamy aż 350 mln zł.

Od 2015 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził 5 konkursów na premie technologiczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wnioski o dofinansowanie złożyło blisko 1,9 tys. przedsiębiorców, a łączna wnioskowana kwota premii technologicznej to prawie 6 mld zł.

W piątej edycji konkursu firmy złożyły łącznie 262 wnioski na kwotę dofinansowania ponad 900 mln zł. Wartość projektów objętych dofinansowaniem przekracza z kolei 1,8 mld zł. Największy wniosek o dofinansowanie opiewał na 30,8 mln zł, zaś najmniejszy – na 64 tys. zł.

Udostępnij >
T