Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rusza system e-usług dla studentów i przedsiębiorców

Trzy wrocławskie uczelnie zyskają nowe narzędzie pozwalające na sprawny kontakt studentom, pracownikom naukowym oraz przedsiębiorcom. Otwarty, multiportalowy system e-usług już niebawem połączy trzy Akademię Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy.

Projekt, na realizację którego właśnie została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a trzema wrocławskimi uczelniami wart jest w sumie 5,5 mln złotych. Zostanie on dofinansowany  z Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą 4,6 mln złotych.

- Dzięki temu projektowi zmieni się jakość obsługi studenta, ale także w znaczny sposób poprawimy bezpieczeństwo danych, którymi operują uczelnie – twierdzi Cezary Przybylski, marszałek województwa.-  Istotne jest również to, że uczelnie, oprócz współpracy z samorządem, nawiązują także współpracę ze sobą wzajemnie.  

Projekt będzie realizowany od maja bieżącego roku, a jego zakończenie planowane jest na koniec roku 2020. W ramach umowy powstaną między innymi:  e-teczka studenta,  e-Akademickie Biuro Karier, e-lista obecności, e-transfer technologii, e-rezerwacja pokoi nauki, e-wyszukiwarka biblioteczna oraz e-dzienniczek studenta.

- Z  nowego rozwiązania będą korzystali nie tylko studenci i pracownicy uczelni, ale również przedsiębiorcy chcący nawiązać współpracę z uczelnią – twierdzi Andrzej Rokita, rektor AWF. – Obecnie wciąż jeszcze jest tak, że nie o wszystkich projektach badawczych biznes jest poinformowany. Teraz będzie to znacznie łatwiejsze.           

Nowe usługi mają być w pełni kompatybilne z funkcjonującymi dziś na tych uczelniach systemami.

Udostępnij >
T