Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rusza Tarcza Finansowa 2.0

Rząd poinformował, że uruchamia Tarczę Finansową PFR 2.0., czyli 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, które poniosły straty w czasie pandemii. Środki mają trafić do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem. Obejmie m.in. turystykę, gastronomię i kulturę.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 przewiduje do 3 mld zł pomocy dla mikrofirm, 7 mld dla małych i średnich firm oraz około 25 mld dla dużych przedsiębiorstw. Aby ubiegać się o środki z Tarczy Finansowej 2.0 trzeba jednak spełnić określone warunki.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm

 • dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro.
 • subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego.
 • subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. złotych.
 • wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów.
 • dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19.
 • środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.
 • termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE).

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm

 • dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro.
 • dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70 proc. straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 • subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln złotych.
 • wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto.
 • dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30 proc. w związku z COVID-19.
 • środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70 proc. straty brutto.
 • termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Dodatkowo: możliwość umorzenia 100 proc. subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0).

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych firm

 • dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro.
 • aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.
 • termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE).

Zmiana w formule na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu:

 • ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy,
 • zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej,
 • większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu.

Co się zmieniło w przypadku dużych firm?

Pożyczka płynnościowa:

 • aktualizacja i wydłużenie istniejącego programu - składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.
 • obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat.
 • wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczony proces dla małych transakcji.

Pożyczka preferencyjna:

Wydłużenie możliwości rozpatrywania wniosków w obecnej pożyczce preferencyjnej oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID (01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.)

 • możliwość składania wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r. 
 • obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat,
 • wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz doprecyzowanie kryteriów kwalifikowalności

W tym przypadku niezbędna notyfikacja i decyzja Komisji Europejskiej.

Instrumenty Kapitałowe (zarówno w reżimie pomocy publicznej jak i rynkowe)

 • wydłużenie możliwości zawierania umów do 30 września 2021 r. Brak konieczności indywidualnej notyfikacji (będzie ogólna decyzja KE w tym zakresie)

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

Zasady korzystania z dofinansowania

 • Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.
 • Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • Z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji

źródło: www.gov.pl

 

 

Udostępnij >
T
separator