Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rusza trzeci etap odmrażania gospodarki

Znoszone będą kolejne ograniczenia – od 18 maja można pójść do fryzjera, kosmetyczki i restauracji

Rząd zapowiedział trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online.  Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Od najbliższego poniedziałku będzie można także pójść do restauracji i kawiarni. Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym. Konieczne jest jednak przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom.  

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego.  Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Zmiany w opiece i edukacji

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych oraz rewalidacyjno-wychowawcze.  

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe. Natomiast od 25 maja możliwe będzie prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas, przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Z kolei od 1 czerwca możliwe będą konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.  Przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Więcej pasażerów w transporcie publicznym

Od 18 maja podwyższony zostaje limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji.  W autobusie lub tramwaju będzie mogło przemieszczać się tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie lub  tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna). Na przykład, jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

Więcej osób na uroczystościach religijnych i obiektach sportowych

Zmniejszone zostają również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

Od 18 maja zwiększone zostają limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych. Na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach  może przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów, a na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby + 4 trenerów.

Możliwa będzie także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Nie będzie można tu korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

Poluzowanie obostrzeń w świecie kultury i wyższych uczelni

Od 18 maja możliwa będzie działalność kin plenerowych (w tym samochodowych). Wznowione zostaną też prace na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych) oraz nagrania fonograficzne i audiowizualne w instytucjach kultury. Będą mogły się także odbywać indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych – wznowione zostaną próby i ćwiczenia.

Od 25 maja będą mogły odbywać się zajęcia dydaktyczne na wyższych uczelniach dla studentów ostatnich lat studiów oraz zajęcia, które nie mogą być realizowane zdalnie. Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Zostają kontrole na granicy

O kolejne 30 dni –  do 12 czerwca 2020 roku, przedłużone zostają kontrole na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Cały czas należy jednak pamiętać o:

 • zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej
 • obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych
 • zdalnej pracy, jeśli tylko jest to możliwe.
 • pozostaniu w domu, jeśli jest to możliwe

 

Udostępnij >
T