Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ruszają kolejne „Granty na Eurogranty”

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy od czwartku, 1 kwietnia br. mogą starać się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu w ramach jednego z programów UE. Maksymalne wsparcie pojedynczego projektu to 280 tys. zł.

Budżet konkursu „Granty na Eurogranty” to 5 mln zł. Środki te pochodzą z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

– Ubiegłoroczny nabór, w którym do PARP wpłynęło ponad 200 wniosków, pokazał że instrument taki jak „Granty na Eurogranty” jest bardzo potrzebny naszym przedsiębiorcom w staraniach o wsparcie z programów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską – twierdzi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor departamentu internacjonalizacji przedsiębiorstw w PARP.

Dofinansowanie unijne, które można zdobyć w konkursie, to duże ułatwienie dla firm, które przygotowują się do udziału w takich europejskich programach, jak Kreatywna Europa, LIFE czy Horyzont Europa i Single Market Programme planowanych na lata 2021-2027. Działanie jest przeznaczone dla MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski.

– „Granty na Eurogranty” to wciąż stosunkowo nowy instrument finansowy. Uczymy się go wspólnie z wnioskodawcami. Aby ułatwić przedsiębiorcom zdobycie dotacji z Brukseli dopracowaliśmy zasady ubiegania się o wsparcie. Chcemy wesprzeć wszystkie projekty, które na to zasługują. Nie wymagamy od wnioskodawców faktur i dokumentowania wszystkich wydatków. W trakcie oceny projektu przedsiębiorcy będą mieć też możliwość doprecyzowania szczegółów przedsięwzięcia" - tłumaczy Dewódzki.

W obecnej edycji o dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, który jeszcze nie wystartował, jeśli Komisja Europejska opublikowała warunki udziału w naborze. Na pomoc mogą liczyć ponadto przedsiębiorcy, którzy już złożyli projekty do weryfikacji Komisji Europejskiej - o ile wniosek do PARP złożą nie później niż 30 dni po terminie złożenia wniosku do KE.

Dofinansowanie pokrywa 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty rozliczane są w formie ryczałtu. Górna granica dofinansowania różni się w zależności od tego, czy przedsięwzięcie wymaga opracowania studium wykonalności oraz tego, czy przedsiębiorca ubiega się o wsparcie samodzielnie, czy w ramach konsorcjum.

Przedsiębiorca ubiegający się samodzielnie o dotację do projektu, który wymaga studium wykonalności otrzyma 280 060 zł (w konsorcjum będzie to ok. 240 tys. zł). Jeśli wykonanie studium wykonalności nie będzie konieczne, wówczas ten sam przedsiębiorca otrzyma 64 tys. zł (ok. 23 tys. zł, kiedy działa w ramach konsorcjum).

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie:

  • usług doradczych, dzięki którym zostaną przygotowane projekty planowane do realizacji w ramach jednego z programów UE
  • opracowania studium wykonalności - pod warunkiem, że jest ono wymagane w konkursie Komisji Europejskiej
  • organizacji spotkań (w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu oraz kosztów podróży służbowych)
  • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

W konkursie "Granty na Eurogranty" na przedsiębiorców czeka łącznie 5 mln zł. Nabór został podzielony na pięć rund. Ostatnia z nich zakończy się 27 stycznia 2022 r.

Konkurs "Granty na Eurogranty" jest organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.6 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Udostępnij >
T
separator