Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ruszył nabór wniosków o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Ruszył nabór na bezzwrotne dotacje w ramach Tarczy 6.0 w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Mikro i mali przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji do 5 tysięcy złotych, która pokryje bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego z dotacji może skorzystać około 12 tysięcy przedsiębiorców.

Bezzwrotna dotacja w wysokości do 5 tys. zł, którą realizują Powiatowe Urzędy Pracy to część nowego instrumentu pomocowego w ramach rządowej Tarczy 6.0. Obejmuje ona m.in. branże: gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową, turystyczną oraz handel detaliczny. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie - na stronie praca.gov.pl.  

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

  • na 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności
  • przychód z ich działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
  • nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Co ważne, wszystkie trzy warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający poniżej 10 pracowników) i mali przedsiębiorcy (średnia roczna liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 50). Warto jednak podkreślić, że uprawnieni do otrzymania dotacji są także ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nie zatrudniali pracowników.

Pomocą zostały objęte branże, które zostały najbardziej dotknięte ograniczeniami wprowadzonymi w związku z sytuacją epidemiczną. To m.in.: gastronomia (restauracje, ruchome placówki gastronomiczne), handel detaliczny (targowiska, bazary), sport (siłownie, fitness, baseny, uzdrowiska), turystyka (przewodnicy, hotele) czy branża kulturalno-rozrywkowa (działalność fotograficzna, filmowa czy estradowa, muzea).

- Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą co najmniej przez kolejne trzy miesiące od dnia jej udzielenia – mówi Maciej Sałdacz, zastępca dyrektora ds. marketingu usług urzędu w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu. – Nabór wniosków będzie prowadzony nie dłużej, niż do 31 stycznia 2021 roku.

Tarcza 6.0. wprowadziła szereg form wsparcia dla przedsiębiorców. Jednorazową dotację do 5 tysięcy złotych można łączyć z pozostałym elementami Tarczy. Skorzystają z niej m.in. przedsiębiorcy, którzy wcześniej pobrali jednorazową pożyczkę z Urzędu Pracy na pokrycie kosztów działalności gospodarczej.

Tarcza 6.0 obejmuje też m.in. świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad oraz odroczenie płatności zaliczek na PIT od pracowników. Co jednak ważne, wsparcie z różnych publicznych źródeł nie może być przeznaczane na ten sam cel.

Jak otrzymać dotację?

Wniosek o dotację należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Po logowaniu, w zakładce „Tarcza Antykryzysowa”, należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy. Za pośrednictwem portalu przedsiębiorca wysyła również do PUP niezbędne dokumenty. Powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie po złożeniu, według kolejności wpływu. Dotacja zostanie wypłacona maksymalnie do dwóch dni roboczych od zaakceptowania wniosku przez PUP, na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku.

 

Udostępnij >
T
separator