Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ruszyły Pracownicze Plany Kapitałowe

Od dziś startują Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Ich celem jest odkładanie pieniędzy na emeryturę, jednak część inwestycyjna przedsięwzięcia może być również uzupełniona o ochronę ubezpieczeniową.

Jako pierwsze do programu wchodzą spółki zatrudniające powyżej 250 pracowników, a przez najbliższe 1,5 roku będą do nich dołączać mniejsze podmioty.

- Wdrożenie PPK w firmie jest projektem złożonym, wymagającym wprowadzenia zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników – mówi Karolina Łąkowska,  dyrektor Centrum Edukacji PKF Consult . - To proces wymagający opracowania procedur wewnętrznych dla wszystkich zadań pracodawcy określonych w ustawie tak, by posiadana dokumentacja PPK uchroniła pracodawcę przed potencjalnymi sankcjami.

Pracodawca przed podpisaniem umowy o zarządzanie  powinien określić swoją politykę w zakresie PPK, która pozwoli w sposób racjonalny komunikować się ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi, racjonalnie dokonać wyboru firmy finansowej, dostosować organizację  do nowych wymogów prawnych.

Wszystkiego na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie można dowiedzieć się już 17 lipca 2019 r. podczas szkolenia „Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR”. Jego organizatorem jest Centrum Edukacji PKF Consult. Uczestnicy szkolenia zaznajomią się nie tylko z regulacjami prawnymi wynikającymi z ustawy o PPK, ale przede wszystkim dowiedzą się, jak przełożyć te zapisy na praktyczne aspekty zaprojektowania, wdrożenia, raportowania i monitorowania procesów, zadań i czynności, które pracodawca musi wykonać, aby efektywnie wdrożyć PPK w firmie.

Zapisów można dokonywać w formie elektronicznej pod adresem: https://pkfszkolenia.pl/jak-przygotowac-firme-do-ppk-%E2%80%93-praktyczne-aspekty-organizacyjne-finansowe-ksiegowe-i-hr-4564

Członkowie Zachodniej Izby Gospodarczej otrzymają 15 % rabatu na udział w warsztatach.

Patronat medialny nad szkoleniem objął portal WroBiznes.pl

Udostępnij >
T