Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ryczałtowy ZUS szkodliwy dla rozwoju przedsiębiorczości

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej dobrowolny ZUS dla wszystkich przedsiębiorców. Jest to inicjatywa organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, którzy uważają, że ryczałtowy ZUS, który muszą płacić firmy, jest rozwiązaniem niezwykle szkodliwym dla przedsiębiorców, gospodarki oraz budżetu państwa.

Przedsiębiorca ma obowiązek opłacać co miesiąc ryczałtową składkę na ubezpieczenie społeczne bez względu na uzyskany wynik finansowy. Nie zwalnia z tego obowiązku ani strata, ani niski dochód.

– Wpędza to wielu przedsiębiorców w długi, wyrzuca do szarej strefy oraz uniemożliwia powstawanie nowych firm np. startupów, których cechą jest długoletnia praca bez większych dochodów – uważa Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP. – Nie zgadzamy się z tezą, że „ jeżeli ktoś nie potrafi prowadząc działalność gospodarczą, zarobić za ZUS, to niech idzie na etat”. Kuriozalną jest sytuacja, kiedy ZUS eksmituje przedsiębiorcę z mieszkania za jego długi, aby pieniądze ze sprzedanej nieruchomości wpłacić na indywidualne konto emerytalne tego przedsiębiorcy. Podstawowym prawem człowieka jest możliwość zarabiania na swoje utrzymanie pracą na własny rachunek. System, który to uniemożliwia poprzez ustanowienie wysokiej bariery wejścia na rynek oraz utrzymania na nim firmy, jest niemoralny.

Jak twierdzi rzecznik, w Niemczech, zrujnowanych wojną, wprowadzono dobrowolność w opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy. Dziś niemiecka gospodarka jest najsilniejszą w Europie i jedną z silniejszych w świecie.

– Chcemy wprowadzić w Polsce identyczne rozwiązania – twierdzi Adam Abramowicz. – Nie jesteśmy ani mniej zapobiegliwi ani głupsi od naszych zachodnich sąsiadów. Wprowadzenie dobrowolności opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne, przy zachowaniu obowiązku składki na ubezpieczenie zdrowotne doprowadzi do wyjścia wielu firm z szarej strefy, zapobiegnie pauperyzacji i nieszczęściu wielu polskich rodzin, które system wpędza w zadłużenie. Pomoże też przejść sektorowi MŚP bardziej bezpiecznie przez nadchodzące spowolnienie gospodarcze – dodaje.

 

Udostępnij >
T
separator