Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rząd obiecuje pomoc dla firm

Zwolnienia ze składek ZUS i świadczenie postojowe to niektóre formy wsparcia przedsiębiorstw, jakie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki

Według premiera pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa wróci w podobnej formie, jak to miało miejsce wiosną, podczas pierwszej fali pandemii. Pakiet pomocowy ma być skonstruowany tak, by firmy mogły korzystać z kilku instrumentów naraz.

Przewidziane są ponowne wypłaty postojowego w wysokości 2 tys. zł. Otrzymają je zleceniobiorcy (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnieni poszkodowani przez pandemię. Firmy z branż najbardziej dotkniętych kryzysem mają otrzymać dopłaty do wynagrodzeń i możliwość ubiegania się o tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł. Przedłużony ma zostać także okres zwolnienia ze składek ZUS.

 Planowane są także subwencje do 70 proc. w przypadku spadku przychodów do 30 proc.

Natomiast do 31 marca 2021 roku wydłużony zostanie okres przyjmowania wniosków z programu Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm. Część subwencji dla sektorów objętych restrykcjami będzie umorzona, pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca.

Z kolei do 8-krotności średniego wynagrodzenia zwiększona zostanie kwota dofinansowania na przebranżowienie lub zmianę zakresu działalności.

Zapowiadane instrumenty pomocowe będą jednak dostępne tylko dla firm z branż najbardziej poszkodowanych przez pandemię.

 

 

Udostępnij >
T
separator