Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Samozatrudnieni z szansą na mikropożyczkę

Po wejściu w życie tarczy antykryzysowej 2.0 o mikropożyczkę mogą się starać również osoby samozatrudnione, a nie tylko mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników. Pomoc ta w maksymalnej wysokości 5 tys. zł, może być w całości umorzona

Mikropożyczka to jedna z form pomocy przedsiębiorcom, których firmy ucierpiały na skutek pandemii. Środki te można przeznaczyć na bieżące koszty działalności, opłacenie podatków, składek lub firmowych rachunków.

Choć początkowo o mikropożyczkę mogły starać się jedynie firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników, to po nowelizacji tarczy antykryzysowej 2.0 pieniądze te mogą trafić również do jednoosobowych firm oraz osób samozatrudnionych. Dodatkowo, mikropożyczka może zostać umorzona. Aby to było możliwe firma musi istnieć przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Środki przeznaczone na mikropożyczki pochodzą z Funduszu Pracy. Dysponują nimi powiatowe urzędy pracy. Wniosek należy złożyć do właściwego urzędu. Można to zrobić na dwa sposoby - wrzucić do specjalnych skrzynek podawczych, które znajdują się w budynkach urzędów lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl , jednak do tego potrzebny jest Profil Zaufany.  Przy składaniu wniosków nie trzeba wykazywać, że przychód osoby starającej się o pożyczkę zmniejszył się w związku z epidemią koronawirus. Z kolei wniosek o umorzenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.

Wzory wniosków i załączników wymaganych do otrzymania mikropożyczki, a także instrukcje dotyczące ich wypełnienia, można znaleźć na stronach poszczególnych powiatowych urzędów pracy.

Udostępnij >
T