Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Spotkają się organizacje pozarządowe

Od 17 do 20 czerwca 2020 r. odbywać się będzie Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Przewodnim tematem tegorocznego wydarzenia będzie „Społeczeństwo obywatelskie wobec kryzysu w demokracji”. Odbędzie się ono w przestrzeni online

Przedstawiciele wrocławskich i działających tu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich, a także społecznicy, osoby reprezentujące biznes i administrację publiczną oraz wszyscy Ci, którzy chcą poznać organizacje pozarządowe Wrocławia spotkają się na Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych, który rozpocznie się 17 czerwca.

Kongres będzie szansą na dialog przedstawicieli trzeciego sektora i administracji oraz wymianę doświadczeń dla osób z różnych środowisk. Podczas wydarzenia mowa będzie m.in. o efektywnych działaniach, które poprawiają jakość życia we Wrocławiu. To również szansa na nawiązanie współpracy, która umożliwi pełniejsze działania na rzecz lokalnych społeczności.

„Chcemy wspólnie spojrzeć na drogę, którą przemierzyliśmy i zastanowić się nad wyzwaniami, jakie stawia przed nami przyszłość, szczególnie w kontekście solidarności, dialogu i odpowiedzialnego obywatelstwa” – twierdzą organizatorzy kongresu.

Rejestracja udziału odbywa się poprzez formularz na stronie www.wro-ngo.pl . Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w terminie do 14 czerwca.

Więcej aktualnych informacji na temat wydarzenia można znaleźć na profilu wydarzenia na Facebooku - 4. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych.

Transmisje przekazywane będą prosto z Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych  Czasoprzestrzeń w Zajezdni Dąbie pod linkiem: www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych

Udostępnij >
T