Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Tarcza 4.0 przeszła przez Sejm

Zmiany w urlopach, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz dostosowanie rynku pracy do wyzwań COVID-19 – to niektóre z założeń tarczy antykryzysowej 4.0, którą uchwalił Sejm. Teraz ustawa trafi do Senatu

Tarcza antykryzysowa 4.0 ma ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstwom w okresie pandemii. W związku z tym, zmienia m.in. zasady wykorzystania płatnego urlopu. To pracodawca będzie mógł zdecydować, kiedy wyśle na niego swojego pracownika.

Pracodawca, który poniósł straty z powodu epidemii koronawirusa będzie mógł także skrócić czas pracy pracownika i obniżyć jego pensję nawet na 12 miesięcy albo wysłać go na tzw. postojowe, które może potrwać nawet rok. Jednak firmy, które nie skorzystają z tych możliwości, będą mogły wystąpić o 2,5 tys. zł dotacji na jednego pracownika.

Z kolei pracownicy, którzy zostaną zwolnieni z powodu spadku obrotów firmy spowodowanego koronawirusem, otrzymają znacznie mniejsze odprawy, które nie będą przekraczały minimalnego krajowego wynagrodzenia. To samo dotyczy odszkodowań oraz innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę.

Wśród zmian jest także postojowe w wysokości 2080 zł wypłacane przez trzy miesiące osobom  prowadzącym jednoosobowe firmy, które jednocześnie pracują na etatach lub umowach – zlecenie. Dotychczas świadczenie to dotyczyło tylko tych osób, dla których własna firma jest jedynym źródłem utrzymania.

Tarcza 4.0 wprowadza także możliwość ustanowienia porozumienia na linii pracodawca – organizacje związkowe. Dotyczy to zwłaszcza kwestii zawieszenia części obowiązków dotyczących zakładowych funduszy socjalnych.

Nowe przepisy mają również chronić spółki przed przejęciem przez podmioty spoza Unii Europejskiej. W tej kwestii swoje stanowisko wydała Rada Przedsiębiorczości, która uważa, że wprowadzenie takiego zakazu może stanowić problem. Uważa ona, że wraz z zablokowaniem takich transakcji, część spółek z braku wystarczającego finansowania z innych źródeł, może zakończyć działalność.

W nowej tarczy znalazły się również ułatwienia w realizacji zamówień publicznych i pakiet osłonowy dla samorządów. Zmienią się także zasady przyznawania wakacji kredytowych przez banki. Teraz nie będzie już całkowitej dowolności w tej kwestii.

Udostępnij >
T