Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Tarcza antykryzysowa 2.0 podpisana

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą pomoc dla przedsiębiorców. Dzięki temu poszerza się krąg beneficjentów rządowej pomocy, poszkodowanych przez kryzys wywołany epidemią koronawirusa

Nowe prawo m.in. zwalnia z obowiązku opłacania składek ZUS w okresie 3 miesięcy w wysokości 50% -  firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników.  Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Wprowadzone właśnie przepisy zwiększają dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Teraz mogą je otrzymać również firmy, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorstwo będzie musiało prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Wprowadzono także zmiany w wypłacaniu tak zwanego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) będą mogły otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie (w wysokości 2080 lub 1300 zł brutto), a nie tak, jak miało to miejsce wcześniej – tylko jeden raz.

Poszerzono również krąg firm, które mogą skorzystać z mechanizmów tarczy antykryzysowej. Chodzi o przedsiębiorstwa, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku. Do tej pory były one wyłączone z rządowej pomocy. Tarcza 2.0. przewiduje dla najmłodszych firm zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu.

Zgodnie z ustawą przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

Wśród zmian pojawił się zapis o tym, że Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową.  Są one kierowane przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych, umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Ustawa daje ARP oraz PFR dostęp do danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i koncie ubezpieczonego. Ma to ułatwić tym instytucjom realizację ustawowych zadań związanych ze skutkami epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2.

Ponadto ustawa umożliwia uruchomienie tzw. tarczy finansowej pozwalając na przykład Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) emitować obligacje.

Udostępnij >
T