Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Tarcza jest zbyt mała

Propozycje rządu wymagają pogłębienia, gdyż gospodarka oczekuje większego i konkretnego wsparcia – uważają członkowie Forum Rozwoju Przemysłu

Według Forum Rozwoju Przemysłu Polskę czeka wielka, niespotykana dotąd próba społeczna i ekonomiczna. Żaden rozwinięty przemysłowo kraj nie przechodził takiej próby od kilkudziesięciu lat. Już teraz mocno zachwiane jest działanie wielu branż na wszystkich poziomach – produkcja, logistyka, sprzedaż. Tak jest także u głównych partnerów gospodarczych. Przedsiębiorstwa produkcyjne nie mają możliwości znalezienia innych rynków zbytu. Nie poradzą sobie nawet gdy działają w międzynarodowych grupach kapitałowych. Takiej sytuacji nie było ani w 2000, ani w 2009 r. Ta nadchodząca fala kryzysu wymaga bardziej znaczących instrumentów wsparcia niż w dotychczasowych propozycjach, takich jak opracowało wiele innych krajów naszego regionu.

„Same zapewnienia nie wystarczą. Apelujemy, by cała administracja przygotowując środki zaradcze pozwalające przejść ten kryzys i umożliwiających start w nowych warunkach, uwzględniała zdanie przedsiębiorców. Przy uwzględnieniu zmian proponowanych przez praktyków biznesu, możemy się w przyszłości okazać mocniejsi niż dotąd byliśmy. Niestety zaproponowane zmiany, jako przemysł oceniamy jako zdecydowanie niewystarczające. Obecnie proponowane mechanizmy wsparcia kierowane są głównie do mikro, małych i średnich firm, które stanowią jeden z wielu elementów całego łańcucha wartości. MŚP są w przemyśle kooperantami w łańcuchu dostaw do dużych firm albo logistyki i transportu. Ich rola jest niezwykle ważna, jednak, gdy duże zakłady zostaną zatrzymane stracą oni swoje kontrakty” – piszą w swoim oświadczeniu członkowie Foru Rozwoju Przemysłu.

Według Forum Rozwoju Przemysłu w propozycjach rządu brakuje m.in. fundamentalnych rozwiązań:

  • wprowadzenia mechanizmów ochronnych dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i źródeł kapitału
  • przejęcia przez państwo wypłaty zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby lub kwarantanny w wysokości 100% wynagrodzenia osoby ubezpieczonej
  • większego wsparcia w dofinansowaniu miejsc pracy – np. przejęcie państwo wypłaty 60% wynagrodzenia pracowników u pracodawcy notującego spadek min. 15 proc. w stosunku do marca 2020 r.
  • umorzenie danin publicznych dla przedsiębiorców na 6 miesięcy liczone od zobowiązań za marzec 2020 r. - VAT, PIT, CIT, ZUS.

Te i bardziej szczegółowe zmiany, które zostały wysłane do rządu, mogą usprawnić działanie przemysłu na poziomie operacyjnym, powinny być natychmiast wprowadzone. Brak wsparcia dla dużych zakładów może oznaczać natychmiastowe zwolnienia nawet do 25% pracowników. Co w przypadku jedynie członków FRP oznacza około 200 tys. osób. Patrząc na zbyt zbiurokratyzowane procedury wsparcia dla mikro firm i MŚP wiemy, że duża część z nich będzie wolała zawiesić działalność i zwolnić pracowników, niż podejmować próby skorzystania z i tak zbyt ograniczonego i trudnego do uzyskania wsparcia.

- Zaproponowane przez rząd zmiany, powinny stanowić większy parasol ochronny niż w przedstawionym projekcie – wskazuje dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, inicjator i przewodniczący Forum Rozwoju Przemysłu. - Przetrwanie polskiej gospodarki, utrzymanie się polskiego przemysłu są w tym momencie niezwykle istotne. To właśnie podjęcie ryzyka w tym trudnym momencie jest jedyną drogą do ochrony przed recesją gospodarczą i utratą wielu tysięcy miejsc pracy. Apelujemy do rządu i parlamentu, aby pochylił się jeszcze raz nad zaproponowanymi przez przemysł postulatami i szczegółowymi uwagami do projektów ustaw, które mają na celu zabezpieczenie polskiej gospodarki w czasie epidemii oraz spodziewanych skutków zaistniałej sytuacji w Polsce i na świecie. Gospodarka nie da sobie sama rady. Pakiet pomocowy musi być większy i rzeczywisty inaczej nie zadziała! Cenę za to poniosą rozwijane od kilkudziesięciu lat firmy i ich pracownicy.

 

Udostępnij >
T