Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
W trosce o tańszy prąd dla firmy

Mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale oraz jednostki samorządu terytorialnego, aby płacić mniej za prąd, muszą złożyć oświadczenia potwierdzające uprawnienie do zamrożenia cen energii. Mają na to czas dziś do północy. Jeśli tego nie zrobią, ich rachunki mogą być znacznie wyższe.

Zgodnie z ustawą z grudnia 2018 r. odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którymi są m.in. mikro i małymi przedsiębiorcami, szpitale czy jednostki sektora finansów publicznych, mogą być w drugim półroczu 2019 roku rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Jednak, aby skorzystać z tego uprawnienia, należy złożyć oświadczenie, które potwierdzi, że spełnia się wymagany status odbiorcy końcowego. 

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej należy dostarczyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej - przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą. Wnioski można składać również pocztą. Wówczas decyduje data stempla pocztowego. Należy to zrobić do północy 29 lipca 2019 r. Ustawowy termin mówi o 27 lipca, ale ponieważ to sobota, zgodnie z Kodeksem cywilnym oświadczenie można złożyć jeszcze w pierwszym przypadającym po tym terminie dniu roboczym.

Złożenie oświadczenia o statusie jest konieczne, bo przedsiębiorstwa obrotu, czyli sprzedawcy prądu, nie posiadają informacji, czy dany odbiorca należy do którejś z wymienionych ustawą grup. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1210/1.

Zgodnie z zapewnieniami resortu energii, odbiorcy indywidualni z grupy taryfowej G, których jest ponad 15 milionów, nie muszą składać powyższych oświadczeń.

Udostępnij >
T