Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Warto doceniać samorządy

Gminy i powiaty aktywnie działające na rzecz swoich mieszkańców i skutecznie angażujące ich w działania na rzecz wspólnoty, mają szansę na jedną ze statuetek Dolnośląskiego Gryfa.

Osiem kategorii mają do wyboru wszystkie firmy i organizacje, które planują zgłosić się do Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Jedna z nich jest przeznaczona wyłącznie dla samorządów, które zostaną nagrodzone za przedsięwzięcia angażujące społeczność lokalną. Docenione będą przede wszystkim kreatywne przedsięwzięcia na rzecz włączania interesariuszy samorządów w życie wspólnoty w różnych obszarach, powodujące jej współodpowiedzialność za losy gminy lub powiatu. Istotne będzie również pozyskiwanie finansowania, a także zaangażowanie funduszy niepublicznych w realizowane przedsięwzięcia. 

- Rozwój Dolnego Śląska bardzo ściśle wiąże się z dynamiką tutejszych przedsiębiorstw – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, członek kapituły konkursu. – Jest on możliwy również dzięki współpracy między samorządami, biznesem i nauką. „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” nagradza te podmioty, które nie tylko stawiają sobie wysokie cele, ale także realizują je i nie boją się ambitnych wyzwań. Dzięki temu nasz region ma szansę rozwijać się w coraz szybszym tempie. Poprzez „Nagrodę dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną” chcemy docenić te gminy i powiaty, które kreatywnie działają na rzecz włączenia interesariuszy samorządów w życie wspólnoty w różnych obszarach. Pod uwagę bierzemy przede wszystkim partnerskie podejście w realizacji przedsięwzięć, korzystanie z różnorodnych zasobów, możliwości i talentów poszczególnych stron oraz ich realne efekty. Mam nadzieję, że również w tym roku nie zabraknie tu ciekawych projektów. 

Dolnośląski Gryf dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną będzie w tym roku przyznany po raz pierwszy. W ubiegłym roku w samorządowej kategorii za przedsięwzięcie tworzące wartość dla mieszkańców nagrodzona została Gmina Stronie Śląskie.

- Udział w konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza", a szczególnie bycie jej laureatem jest dla mnie i całej naszej wspólnoty samorządowej wielkim wyróżnieniem i uznaniem – twierdzi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. - To dowód na to, że większość zaplanowanych przez nas inwestycji, działań czy projektów ma społeczną akceptację. Przyznanie Dolnośląskiego Gryfa daje nam znakomitą okazję do promocji naszych walorów oraz przedstawienia samorządu jako gminy przedsiębiorczej i przyjaznej inwestorom. To także wyróżnienie dla wszystkich pracowników samorządowych i mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczą w rozwoju naszej małej ojczyzny oraz promowaniu wizerunku "Gminy aktywnej z natury”.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://gryfy.pl/ankiety/. Można je przesyłać do 15 września 2019 roku.

Tegoroczna Wielka Gala Biznesu XVI edycji konkursu odbędzie się 21 października 2019 roku w Narodowym Forum Muzyki.

Udostępnij >
T