Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ważne, aby biznes sprzyjał środowisku

Jedną z tegorocznych kategorii, w jakich zostaną przyznane Dolnośląskie Gryfy jest „Nagroda za działania proekologiczne”. Docenione będą szczególnie te projekty, które niwelują wpływ prowadzenia biznesu na środowisko naturalne.

W tym roku „Nagrodę za działania proekologiczne” mają szansę otrzymać szczególnie te firmy i organizacje, które prowadzą przedsięwzięcia wykraczające poza wymogi prawne w dziedzinie ekologii oraz zachęcają pracowników do podejmowania ekologicznych wyzwań w życiu codziennym.

- Dolnośląski Gryf to niezwykle ważna nagroda – mówi prof. Tadeusz Trziszka, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek kapituły konkursu. - Wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje i organizacje, które tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska. W moim przekonaniu „Nagroda za działania proekologiczne” to ważna kategoria pozwalająca uwypuklić znaczenie pracy tych podmiotów, które podejmują działania proekologiczne, wynikające zarówno z wymogów prawnych dotyczących ekologii, jak i te niwelujące wpływ prowadzenia biznesu na środowisko. To ogromnie cenne, gdy celem jest nie tylko zysk organizacji, ale również ochrona otoczenia, w którym żyjemy. 

- „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” to najważniejsza nagroda biznesowa i gospodarcza Dolnego Śląska, przyznawana co roku przez kapitułę złożoną z czołowych postaci świata nauki, samorządu i biznesu - mówi Joanna Stasiewicz, Pełnomocnik Zarządu - koordynator ds. strategii CSR DOZAMEL Sp. z o.o.. – Nasza firma otrzymała to cenne wyróżnienie w 2015 r. w kategorii „Odpowiedzialność Społeczna Firmy”. Było to dla nas nie tylko ukoronowanie wdrażanej konsekwentnie strategii odpowiedzialnego biznesu, ale również potwierdzenie, że naszymi działaniami zmierzamy we właściwym kierunku oraz że mają one znaczenie i są zauważane. Nie ulega wątpliwości, że wdrożona strategia jest coraz bardziej liczącą się wizytówką firmy i świadomym elementem jej wizerunku, szczególnie we współpracy z dużymi koncernami zagranicznymi. Dzięki wieloletniej, konsekwentnej jej realizacji, zyskuje marka firmy. Klienci, kontrahenci oraz sami pracownicy postrzegają ją jako wiarygodnego, uczciwego partnera, świadomego swojego wpływu na otoczenie i działającego w kierunku równoważenia tego, co ze środowiska bierze z tym, co temu środowisku oddaje.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://gryfy.pl/ankiety/. Można je przesyłać do 15 września 2019 roku.

Tegoroczna Wielka Gala Biznesu XVI edycji konkursu odbędzie się 21 października 2019 roku w Narodowym Forum Muzyki.

Udostępnij >
T