Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
We Wrocławiu otwarto konsulat Turcji

W stolicy Dolnego Śląska swoją działalność rozpoczął Honorowy Konsulat Generalny Republiki Turcji. Funkcję Konsula Honorowego objął Wojciech Kamiński, znany wrocławski notariusz

Konsulat zamierza skoncentrować swoją działalność na wsparciu współpracy polsko-tureckiej i realizacji projektów biznesowych, turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. To trzecia turecka instytucja tej rangi w Polsce. Konsulaty Honorowe Republiki Turcji działają już w Gdańsku i Poznaniu.

- Turcję i Polskę łączy wyjątkowa, wielowiekowa przyjaźń – mówi J.E. Tunç Üğdül, ambasador Turcji w Polsce. - W 2014 roku oba nasze kraje świętowały 600-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. Niewiele jest państw na świecie, które mogą poszczycić się taką historią. Przez ponad 600 lat obydwa kraje utrzymywały silne więzi polityczne, a także bliskie relacje handlowe i kulturalne. Wraz z rozwojem naszej współpracy gospodarczej liczba Turków mieszkających w Polsce stopniowo wzrasta. Polskę zamieszkuje obecnie około 12 tysięcy obywateli tureckich. Są wśród nich przede wszystkim przedsiębiorcy mieszkający w Polsce od 20-30 lat, a także studenci wyższych uczelni oraz wykwalifikowani pracownicy młodego pokolenia. Turcy i Polacy żyją i pracują w Polsce we wzajemnej harmonii.


- Wydarzenie to ma duże znaczenie gospodarcze – mówi Cezary Przybylski, marszałka województwa dolnośląskiego. -  Nasz region leży w samym sercu Europy i w sposób naturalny splatają się tu kontakty dyplomatyczne wielu państw. Wiele obiecujemy sobie po otwarciu Konsulatu Honorowego Turcji we Wrocławiu. To ważny partner gospodarczy Polski, ale także dolnośląskich firm. – Szlaki przetarła obecna od kilkunastu lat na rynku tureckim firma Selena. Zacieśnienie kontaktów pozwoli wrócić do rozmów na temat połączeń lotniczych z Wrocławia do Stambułu. Tamtejszy nowy port lotniczy to brama do Bliskiego Wschodu i Azji Wschodniej.

Z kolei Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, podkreśla międzynarodowe aspiracje miasta i otwartość jego mieszkańców na wymianę kulturową z innymi krajami i narodowościami.

– Tworzymy miasto wielokulturowe, dlatego niezmiernie się cieszę z otwarcia kolejnego konsulatu honorowego i objęcia funkcji konsula właśnie przez Wojciecha Kamińskiego - podkreśla prezydent Jacek Sutryk.. Dzięki takim inicjatywom Wrocław staje się miastem jeszcze bardziej przyjaznym i gościnnym.

Konsulat Honorowy Republiki Turcji znajduje się na Placu Solnym 2/3 we Wrocławiu. Nowo powołany konsul, Wojciech Kamiński to współzałożyciel dużej wrocławskiej kancelarii notarialnej. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży i wszechstronną wiedzę z dziedziny prawa i biznesu. Od lat wspiera także projekty charytatywne i inicjatywy społeczne. Włada trzema językami: hiszpańskim, angielskim i niemieckim. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim.

– Objęcie funkcji konsula traktuję jako ogromny zaszczyt i wyróżnienie – mówi Wojciech Kamiński. - To docenienie mojej wieloletniej działalności we Wrocławiu na rzecz społeczności i biznesu– Funkcje notariusza i konsula wiążą się z zaufaniem publicznym i są do siebie podobne. Jestem przekonany, że połączenie tych obszarów pozwoli na wypracowanie znakomitych rezultatów.

Działania konsulatu zlokalizowanego we Wrocławiu obejmą województwa dolnośląskie, lubuskie i opolskie. Nowo powołany konsul zamierza rozwijać współpracę polsko-turecką, pomagać firmom tureckim działającym w Polsce oraz obywatelom Turcji mieszkającym i przebywającym na terenie województw podlegających konsulatowi. Zapowiada, że w pierwszej kolejności skoncentruje swoje działania na zacieśnieniu wymiany gospodarczej z Turcją, projektach kulturalnych i wsparciu rozwoju turystyki. – Bardzo istotne są także możliwości współpracy polsko-tureckiej w zakresie edukacji i inicjowania wymiany naukowej i studenckiej między uczelniami z Polski i Turcji.

Honorowy Konsulat Generalny Turcji we Wrocławiu

Adres: pl. Solny 2/3, 50-060 Wrocław

Kontakt: + 48 607 11 22 44, biuro@konsulturcji.wroclaw.pl

Godziny otwarcia: wtorki w godzinach od 12.00 do 14.00 (po wcześniejszym umówieniu)

 

Udostępnij >
T