Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Więcej na kontach przyszłych emerytów

Ponad 243 mld złotych przybyło klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na kontach i subkontach w wyniku czerwcowej waloryzacji składek. Są wśród nich osoby, które zyskały w ten sposób nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Co roku 1 czerwca ZUS rozpoczyna waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzacje kapitału początkowego. Środki rosną wtedy o określony procent. Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu cen towarów i usług) oraz od przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB za ostatnie 5 lat. Zgodnie z obwieszczeniem ministra rodziny w czerwcu stany kont ubezpieczonych, zawierające kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego, wzrosną o 108,94 proc. Z kolei zgodnie z komunikatem prezesa GUS stany subkont wzrosną o 105,73 proc. Dzięki waloryzacji łącznie środki ubezpieczonych zapisane w ZUS zwiększyły się o kwotę ponad 243 mld zł.

- To bardzo wysoka waloryzacja naszych składek, której nie uzyskało by się na żadnej bankowej lokacie – mówi Iwona Kowalska –Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Waloryzacja na poziomie 108,9 proc. na koncie i 105,7 proc. na subkoncie pozwala uzyskać przyrost stanu konta, na którym przyszły emeryt zgromadził ok. 450 tys. zł o kwotę 40,2 tys. zł. Natomiast, jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to waloryzacja doprowadzi do dopisania aż 76 tys. zł – dodaje rzeczniczka.

Kolejnym krokiem, po wykonaniu waloryzacji rocznych, jest przygotowanie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) według stanu na 31 grudnia 2019 r. Zakład, jak co roku, rozpocznie tworzenie IOSKU po zakończeniu waloryzacji. Po tym etapie trafią one w formie elektronicznej na PUE ZUS na profile wszystkich ubezpieczonych. 

- W tym roku bowiem nie będą wysyłane informacje w wersji papierowej. Prześlemy ją tylko na wyraźne żądanie klienta dlatego jeśli ktoś nie ma jeszcze swojego konta na PUE to warto je założyć – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Czy wiesz, że…

  • Ilość emerytów w całej Polsce: 5 797 979, w tym na Dolnym Śląsku: 485 799
  • przeciętna wysokość emerytury/renty w 2019 to 2 352,91 zł
  • przeciętna wysokość emerytury/renty w 2019 na Dolnym Śląsku to: 2 357,80 zł
  • przeciętna wysokość emerytury górników: 4 196,56 zł
  • przeciętna wysokość emerytury nauczycieli: 2 673,98 zł
  • przeciętna wysokość emerytury osoby prowadzącej działalność gosp.: 1 727,87 zł
Udostępnij >
T