Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
WroBiznes o WRO BIZnES-ie

Już 21 i 22 listopada we Wrocławiu odbędzie się „WRO BIZnES 2019 – Dni Odpowiedzialnego Biznesu”. W programie m.in.: prezentacje biznesu i społecznych dostawców, networking oraz giełda ofert

Wydarzenie organizowane jest w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości i obejmie dwa dni spotkań dolnośląskich przedsiębiorców z podmiotami ekonomii społecznej tzw. dostawcami społecznymi. Wszystko po to, by umożliwić im nawiązanie nowych relacji biznesowych i odkrycie kolejnych możliwości na rynku.

Głównym celem „Dni Odpowiedzialnego Biznesu” jest uświadomienie korzyści płynących ze stałej współpracy przedsiębiorstw tradycyjnych i społecznych. Na tej bazie, obok realizacji celów biznesowych czy pomnażania kapitału, może powstać odpowiedzialny, aktywny oraz świadomy społecznie klaster firm, pracowników i konsumentów, w którym za każdym produktem czy usługą stoi wartość dodana – rozwój lokalny, reintegracja społeczna, edukacja.

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość udziału i zaprezentowania firmy w konkretnym dniu wydarzenia, w zależności od prezentowanych w nim branż, adekwatnie do swoich potrzeb. Ponadto w trakcie „WRO BIZnES 2019” zostaną przyznane certyfikaty dla inicjatyw, które otrzymały w tym roku Znak Zakup Prospołeczny – potwierdzający, że prezentowane podmioty ekonomii społecznej są podmiotami godnymi zaufania.

Branże, w których będzie można znaleźć partnerów lub dostawców społecznych to m.in.: catering, poligrafia, reklama, organizacja szkoleń, eventów, prace porządkowe, usługi remontowo-budowlane.

Spotkania mają prowadzić do nawiązania nowych kontaktów, przekładających się na realną i korzystną współpracę firm z naszego regionu, a co za tym idzie rozwój lokalnego rynku.

WRO BIZnES 2019 odbędzie się pod patronatem prezydenta Wrocławia i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wydarzenie organizowane jest przez Miasto Wrocław i Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Odbędzie się w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Udostępnij >
T