Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wrocław otwiera żłobki i przedszkola

Od 11 maja pierwsze wrocławskie żłobki i przedszkola rozpoczęły swoją działalność po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Otwarto łącznie 153 placówki

Choć we Wrocławiu w miejskich żłobkach i przedszkolach w normalnych warunkach dostępnych jest około 20 tysięcy miejsc, obecnie skorzysta z nich jedynie 3,6 tys. dzieci w przedszkolach (około 20%) oraz 820 maluchów w żłobkach (ok 36% miejsc). Gotowych do pracy jest ponad 2,5 tys. pracowników tych placówek.

Placówki, zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, będą pracować w ograniczonym trybie.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego liczba dzieci w placówkach będzie ograniczona do maksymalnie 12 osób w grupie, przy czym do grupy będą przyporządkowani ci sami opiekunowie, zajęcia będą się odbywać w jednej Sali, a minimalna przestrzeń to 4 mkw. na jedną osobę (wliczając opiekunów).

Zgodnie z zaleceniami w salach nie powinny znajdować się przedmioty i zabawki, które trudno zdezynfekować, dzieci nie powinny przynosić własnych zabawek, a wyposażenie placówek będzie regularnie czyszczone i dezynfekowane. Sale mają być regularnie wietrzone.

Grupy dzieci nie powinny się ze sobą stykać, tak samo należy unikać spotykania się rodziców różnych grup przy odprowadzaniu dzieci oraz zachowywać odpowiedni dystans – dotyczy to zarówno rodziców jak i opiekunów. Rodzice mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej. Należy też ograniczyć obecność osób trzecich w placówkach.

Pracownicy placówek powinni mieć dostęp do środków ochrony osobistej m.in. rękawiczek i maseczek. W miarę możliwości należy ograniczyć pracę osób powyżej 60 roku życia. Przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący ręce. Należy też dbać o to, by rodzice bądź opiekunowie dezynfekowali przed wejściem ręce lub korzystali z rękawiczek.

Obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych. W placówkach powinny być wywieszone w widocznym miejscu szczegółowe instrukcje mycia rąk i korzystania ze środków dezynfekcji.

Udostępnij >
T