Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wrocław pomaga małym firmom

Samorząd stolicy Dolnego Śląska wprowadza „Wrocławski pakiet pomocowy” dla przedsiębiorców

- We Wrocławiu zarejestrowanych mamy 120 tys. podmiotów gospodarczych. Nie zapominamy o was – twierdzi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - Chcemy pomóc przedsiębiorcom zarówno  teraz, w tym trudnym okresie, jak i później, gdy sytuacja się ustabilizuje.

Celem programu jest ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się wrocławskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. 
Dotyczy to m.in. przedsiębiorców ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. Są to:

 • właściciele restauracji, gdzie jedzenie spożywa się na miejscu,
 • organizatorzy wystaw, kongresów czy konferencji,
 • prowadzący działalność związaną ze zbiorową formą kultury, rozrywki, projekcją filmów (również biblioteki, muzea czy archiwa),
 • prowadzący działalność sportową – kluby, baseny, siłownie czy kluby fitness,
 • prowadzący obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • prowadzący handel detaliczny (odzież, tekstylia, obuwie, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt RTV i AGD oraz art. piśmiennicze),
 • inne podmioty nieujęte w Rozporządzeniu, dotknięte konsekwencjami epidemii – m.in.: właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych, kwiaciarni.

O co będzie można się ubiegać?

 • odroczenie terminu płatności za użytkowanie lokali komunalnych od 3 do 6 miesięcy,
 • rozłożenie tych płatności na raty, przy określeniu liczby i wysokości rat (maksymalnie do końca 2020 r.),
 • umorzenie opłaty prolongacyjnej (odsetki od rozterminowanych kwot).

Co należy złożyć?

 • sprawozdanie za 3 ostatnie lata obrotowe
 • dokumenty wykazujące utratę płynności finansowej
 • oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 • dok. stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz)

Dokumenty należy wysyłać przez skrzynkę podawczą EPUAP, e-mailem pomoc.firma@um.wroc.pl lub pocztą. Nie ma możliwości dostarczania wniosków osobiście do budynków Urzędu Miejskiego!

Udostępnij >
T