Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wrocław wprowadza „Wrocławski Pakiet Pomocowy”

Pomoc przedsiębiorcom najmocniej dotkniętym ograniczeniami w usługach oraz handlu to cel pakietu pomocowego przygotowanego przez Wrocław

„Wrocławski Pakiet Pomocowy” to pierwsza odsłona rozwiązań, z których skorzystać mogą m.in. właściciele restauracji, kawiarń, hotelów, ośrodków kulturalnych czy salonów kosmetycznych. Dotyczy również właścicieli księgarń, sklepów z odzieżą, salonów obuwniczych czy sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego. Mogą oni skorzystać z:

  • odroczenia terminów płatności za lokale komunalne, podatek od nieruchomości czy dzierżawę terenu
  • rozłożenia płatności na raty (czynsze, podatki od nieruchomości, dzierżawy)
  • ewentualnego umorzenie odsetek od tych kwot

 - To pierwsze działania, najbardziej potrzebne, związane z możliwością odroczenia terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań wobec miasta – twierdzi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. To nic innego, jak czasowe zawieszenie płatności. Czekamy na systemowe rozwiązania rządu. Jak tylko będą, wprowadzimy je do naszego pakietu i rozszerzymy pomoc dla przedsiębiorców. Naszym celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się wrocławskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania.

Aby skorzystać z pomocy, trzeba jednak złożyć odpowiednie dokumenty. Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub drogą mailową: pomoc.firma@um.wroc.pl, jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podstawowe wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
  • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
  • Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
  • Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).

Ważne! Ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., poz. 433 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczenia sposobu przemieszczania się nie ma możliwości dostarczania wniosków osobiście do budynków Urzędu Miejskiego.


Z „Wrocławskiego Pakietu Pomocowego” mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 433, to jest:
·        polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu
     związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;
·        twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
·        związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
·        związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
·        związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
·        związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
·        działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
·        działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;

lub prowadzący handel detaliczny :
·        wyrobami tekstylnymi;
·        wyrobami odzieżowymi;
·        obuwiem i wyrobami skórzanymi;
·        meblami i sprzętem oświetleniowym;
·        sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
·        artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub też innych podmiotów prowadzących działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii.

Szczegóły programu znajdziecie Państwo w publikacji na stronie www.wroclaw.pl:
https://www.wroclaw.pl/biznes/wroclawski-pakiet-pomocowy-dla-przedsiebiorcow-zasady-ulgi-odroczenia-platnosci

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:  
https://bip.um.wroc.pl/artykul/888/44779/wroclawski-program-pomocowy

 

Udostępnij >
T