Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Współpraca z myślą o zawodowych kierowcach

Składanie wspólnych wniosków o granty na badania, organizowanie praktyk i szkoleń dla studentów oraz przyszłych kierowców – to część planowanej współpracy między Politechniką Wrocławską a Business Centre Club

Porozumienie o współpracy podpisali prof. Cezary Madryas - rektor Politechniki Wrocławskiej, Marek Woron, wiceprezes zarządu Związku Przedsiębiorców Business Centre Club oraz Adam Juniszewski – przewodniczący Komisji ds. transportu. Umożliwi ono wzajemne wsparcie w realizacji projektów badawczych, wynalazczych i innych naukowych przedsięwzięć przy wykorzystaniu zasobów kompleksu GEO-3EM. Przede wszystkim ma jednak pomóc w zwiększeniu liczby zawodowych kierowców w naszym kraju.

– Politechnika Wrocławska przykłada dużą wagę do tego typu umów – mówi prof. Cezary Madryas. -Business Centre Club to nasz uznany i sprawdzony parter w wielu projektach i cieszę się, że sformalizowaliśmy dziś współpracę w obszarze transportu. Naszym zadaniem jako uczelni technicznej, jest nie tylko prowadzenie badań i kształcenie studentów, lecz także świadczenie usług dla gospodarki właśnie poprzez taką kooperację.

– Podpisanie tego porozumienia ułatwia prowadzenie kolejnych wspólnych projektów na linii uczelnia–biznes – twierdzi Marek Woron. - Niestety tych dwóch światów nie będziemy w stanie szybko połączyć, bo w naszym kraju zbyt długo działały one niezależnie. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest tworzenie na ich styku nowych obszarów współpracy, które przyniosą realne efekty.

Pomocą w realizacji zadań będzie nowoczesne Laboratorium Dynamiki i Bezpieczeństwa Pojazdów, które działa w budynku GEO3-EM przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Znajduje się w nim m.in. pełnowymiarowa kabina pojazdu ciężarowego zamontowana na robocie równoległym – heksapodzie o sześciu stopniach swobody, która porusza się i wychyla we wszystkich kierunkach. Stanowisko umożliwia m.in. symulację jazdy pojazdem w wirtualnym świecie poprzez wyświetlenie zaprogramowanego obrazu na 240-stopniowym ekranie. Naukowcy mają dzięki temu możliwość sprawdzenia reakcji kierowcy w dowolnym miejscu i warunkach.

– W laboratorium prowadzone są badania poświęcone symulacjom samochodów ciężarowych i autobusów – wyjaśnia dr hab. inż. Zbigniew Sroka, prof. uczelni z Katedry Inżynierii Pojazdów Wydziału Mechanicznego PWr. - Dzięki temu może sprawdzać umiejętności kierowców np. w trudnych warunkach drogowych czy w niezwykle stresujących sytuacjach. Otwierając laboratorium rozpoczęliśmy tym samym badania z zakresu psychologii transportu, a więc dziedziny związanej m.in. z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

Udostępnij >
T