Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wzrasta minimalne wynagrodzenie

Najniższa pensja to 2800 zł, a najniższa stawka za godzinę to 18,30 zł – takie minimalne stawki wynagrodzenia za pracę będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 roku.

Minimalne wynagrodzenie dotyczy nie tylko osób o najniższych zarobkach – pracujących na umowę o pracę czy umowy rozliczane według stawek godzinowych. Jego wysokość  jest również parametrem, od którego ustalana jest wysokość różnych świadczeń m.in. premii lub nagród, ale także kar za wykroczenia. Dlatego wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia o taki sam odsetek wzrosną zarówno bonusy, jak i kary.

Ustalenie minimalnego wynagrodzenia  podlega negocjacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na forum Rady Dialogu Społecznego. Jednak zgodnie z prawem, to rząd podejmuje w tej sprawie ostateczną decyzję.  Najniższe wynagrodzenie nie może być tu niższe od zgłoszonego do konsultacji.

Pracodawcy apelowali do rządu, by w związku ze spodziewaną recesją spowodowaną pandemią koronawirusa, nie podwyższał płacy minimalnej i zostawił ją na obecnym poziomie 2 600 zł. Tymczasem związkowcy domagali się spełnienia obietnic wyborczych z 2019 r. czyli podwyżki płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 do wysokości 3 000 zł.

Dodatkowo – zgodnie z propozycją rządu – zamrożone zostaną płace w budżetówce.

 

Udostępnij >
T
separator