Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Zamknięcie granic dla cudzoziemców – to warto wiedzieć

Decyzja rządu o zamknięciu granic dla cudzoziemców wywołała sporo pytań i wątpliwości. Na najczęstsze pytania odpowiedział zespół Imigracyjny JP Weber

Mam ważną wizę Schengen typu „C” wydaną przez polską ambasadę, chciałem/am przyjechać do Polski na spotkania biznesowe. Co mam zrobić?

Zespół Imigracyjny JP Weber: – Należy zrezygnować z przyjazdu do Polski w przeciągu najbliższych 10 dni. Wizy nie będą respektowane jako wystarczający dokument uprawniający do przekroczenia granicy przez cudzoziemca (o ile nie posiada on jednocześnie np. ważnego zezwolenia na pracę).

Czy mój kierowca zostanie wpuszczony do Polski z towarem, skoro jest obcokrajowcem?

Tak, rozporządzenie jasno wskazuje, że zakaz nie obejmuje grup takich jak kierowcy ciężarówek z towarem czy załogi statków powietrznych.

Pracuje i mieszkam w Polsce, ale należę do jednej z grup zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce (obywatele UE/EOG, obcokrajowcy będący studentami polskich uczelni, etc.). Czy będę mógł/mogła przekroczyć granicę?

Rozporządzenie nie wskazuje jasno, co powinny zrobić grupy cudzoziemców zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt w Polsce. Na ten moment najrozsądniejszą opcją wydaje się wstrzymanie się z podróżą do czasu, aż Straż Graniczna ustali jasną wykładnię przepisów rozporządzenia w praktyce.

Jeśli jednak podróż jest konieczna, pomocne może być posiadanie przy sobie jakichkolwiek dokumentów poświadczających związki z Polską (potwierdzenie zameldowania w Polsce, umowa o pracę z polskim pracodawcą, legitymacja studencka wydana przez polską uczelnię, etc.). Należy pamiętać, że ostateczna decyzja o wpuszczeniu do Polski zawsze należy do funkcjonariusza Straży Granicznej.

Mój proces wydania zezwolenia na pobyt czasowy jest jeszcze w trakcie, posiadam jedynie stempel potwierdzający legalność pobytu. Mogę przyjechać do Polski?

Teoretycznie do wjazdu do Polski uprawniać będzie jedynie decyzja – zezwolenie na pobyt czasowy. Ale także i w tym przypadku można próbować udowodnić Straży Granicznej fakt stałego przebywania w Polsce za pomocą innych dokumentów.

Mieszkam przy granicy z Niemcami, pracuję po niemieckiej stronie. Czy po powrocie z pracy na terytorium Polski będę musiał poddać się kwarantannie?

Nie – rozporządzenie wprost wyłącza spod obowiązku kwarantanny osoby mieszkające i pracujące w strefie przygranicznej i codziennie przekraczające granicę z tego powodu.

Czy jako cudzoziemiec mogę zarejestrować swoją chęć powrotu do Polski czarterowym połączeniem w ramach akcji „Lot do domu”?

Tak, cudzoziemcy uprawnieni do wjazdu na terytorium Polski mogą rejestrować się w formularzu akcji „Lot do domu” na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Udostępnij >
T