Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Zerowy VAT od darowizn na rzecz uchodźców

Od soboty 5 marca br. osoby pomagające uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Stawka ta ma obowiązywać do 30 czerwca br.

Rozporządzenie ministra finansów weszło w życie 5 marca 2022 r.. Resort poinformował, że stawka 0 proc. VAT ma zastosowanie dla świadczeń dokonanych od 24 lutego.

Zerową stawką VAT objęte są świadczenia oferowane na rzecz podmiotów, które stanowią istotne ogniwo w organizowaniu pomocy i dystrybucji świadczeń niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania zagrożeń. Obniżoną stawką VAT objęte są świadczenia realizowane na rzecz: Agencji Rezerw Strategicznych.
 
Stawka 0 proc. VAT ma zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów, z której będzie wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Umowa darowizny może mieć postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych mailem do podmiotu, na rzecz którego wykonywane są nieodpłatne świadczenia. Przesłane w taki sposób dokumenty powinny być podpisane również przez odbiorców tych świadczeń. Z posiadanej dokumentacji powinno jasno wynikać, że oświadczenie woli zostało złożone przez obydwie strony.

Rozporządzenie ma charakter czasowy.  Stawka VAT w wysokości 0% dla wskazanych transakcji będzie mogła być stosowana do 30 czerwca 2022 r. Jednocześnie takie rozwiązanie nie wyklucza możliwości dalszego, w razie potrzeby, przedłużenia preferencji.

W przypadku pomocy, która miała miejsce od 24 lutego 2022 roku do 4 marca 2022 roku, z kolei konieczne jest potwierdzenie na piśmie dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi.

Udostępnij >
T
separator