Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Zmiany w podatkach dla przedsiębiorców

Właśnie weszły w życie zmiany, które mają uszczelnić system podatkowy. Jest to m.in. utworzenie „białej listy”, czyli bazy z informacjami o podatnikach VAT, a także ograniczenie zwolnień z tego podatku w handlu internetowym.

Uszczelnienie systemu podatkowego, większa stabilność wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – to według ich pomysłodawców, główne cele wprowadzonych zmian.  

Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 września 2019 r. wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia VAT przez część przedsiębiorców. Dotyczy to firm handlujących w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, np. kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD. Ze zwolnienia nie będą też korzystać podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi ściągania długów.

Utworzona będzie również jedna baza podatników VAT, tzw. „biała lista”, która ma ułatwić firmom weryfikację kontrahentów. Znajdą się tam informacje zawarte do tej pory w dwóch wykazach: podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja została przywrócona. Wykaz zostanie rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z tego podatku. Wśród danych o podatnikach zawartych w rejestrze znajdą się m.in. numery ich rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Jeśli przelewy przekroczą kwotę 15 tys. zł na innych rachunkach niż wskazane w wykazie, nie będzie można zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu. Poza tym, nabywca zostanie objęty tzw. solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy - w części VAT proporcjonalnie przypadającej na daną transakcję.

Na liście nie będzie prywatnych kont używanych do rozliczeń przez prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne.

„Biała lista” ma być prowadzona w postaci elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie Ministerstwa Finansów. Ma być aktualizowana na bieżąco, czyli raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Według pomysłodawców tych zmian, powinny się one przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.

Wprowadzona nowelizacja zakłada również wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z nią do pierwszego zasiedlenia dochodzi nie tylko na skutek oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również rozpoczęcia użytkowania ich na potrzeby własne. Wprowadzona zmiana, jak tłumaczono, usunie niezgodność obecnie obowiązującej definicji z przepisami unijnymi.

Zmiany wprowadzone 1 września dotyczą również użytkowników kas fiskalnych. Od tego dnia nie będzie można kupić kas z papierowym zapisem kopii paragonu.

 

Udostępnij >
T