Zgłoś uwagę Reklama gryfów
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
ZUS dofinansuje poprawę warunków pracy

Od 15 lipca 2019 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie działań przedsiębiorstw, mających na celu poprawę warunków pracy. Na ten cel przeznaczył 50 mln zł.

Projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy mogą zostać dofinansowane ze środków ZUS. Mogą się o nie ubiegać przedsiębiorcy, którzy  terminowo opłacają składki na fundusz wypadkowy, nie zalegają z opłacaniem podatków oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie otrzymali dofinansowania z ZUS. Ich przedsiębiorstwa nie mogą też być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego ani postępowania układowego z wierzycielem.

Dofinansowane mogą być m.in. projekty poprawiające bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń, a także zakup urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym. Dotyczy to również wszelkich przedsięwzięć mających na celu lepsze oświetlenie stanowisk pracy, ochronę przed promieniowaniem optycznym, jak też inwestycję w urządzenia wentylujące, oczyszczające i uzdatniające powietrze.

W tym roku ZUS przeznaczył na ten cel 50 mln zł. Na złożenie wniosku jest tylko miesiąc. Wnioski przyjmowane będą od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2019 r.

W ubiegłym roku z dofinansowania skorzystało 47 firm z Dolnego Śląska.

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

Udostępnij >
T