Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Związkowcy z Amazona chcą zamknięcia magazynów

Związki działające wspólnie na terenie firmy Amazon Fulfillment Poland złożyły pismo do odpowiednich wojewodów (łódzkiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego) domagając się interwencji w sprawie zamknięcia magazynów

Związkowcy zwrócili uwagę, że codzienne przemieszczanie się setek pracowników do magazynów powoduje zagrożone życie i zdrowie nie tylko rodzin tych osób, lecz również mieszkańców miast i wsi, z których pochodzą.

- Niejednokrotnie pisaliśmy o poziomie przemęczenia i zniszczenia organizmów pracowników Amazon, co potwierdzają biegli sądowi oraz lekarze – twierdzi Grzegorz Cisoń z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Amazon Polska. - Magazyn pracuje 7 dni w tygodniu. Zatrudnione są w nim osoby młode, mogące być nosicielami, w średnim wieku oraz starsze, w tym emeryci, którzy są narażeni na tragiczne skutki COVID-19. Zdecydowana większość pracowników jest dowożonych autobusami pracowniczymi, w których podróżują w jedną stronę nawet dwie godziny, co dodatkowo podkreśla skalę zagrożenia i jego zasięg terytorialny, wykraczający znacznie poza granice województw, w których ulokowane są magazyny.

Według związkowców, pracownicy firmy Amazon mają ze sobą kontakt nie tylko w czasie pracy, korzystając z tych samych sprzętów, ale również na przerwie w palarniach, stołówkach, szatniach, na korytarzach czy odbijając w tym samym czasie karty pracy na zegarach.

- Polskie magazyny Amazon obsługują nieznaczną ilość polskich klientów i są nastawione głównie na rynek niemiecki, co oznacza, że ich funkcjonowanie nie ma żadnego wpływu na zaopatrzenie Polaków w produkty pierwszej potrzeby – twierdzi Natalia Skowrońska z OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Amazon.

Według Amazona, firma przestrzega wytycznych rządowych i władz sanitarnych i wdraża odpowiednie procedury w swoich halach. Zwiększyła częstotliwość i intensywność sprzątania oraz dezynfekcji i poproszono też pracowników o częste mycie rąk.

Udostępnij >
T